Adresář

Celá ČR Tato organizace

Jirásek Dalibor, Ing.

personální manažer
Tel: 572 550 138, 725 520 981     Z8ysS~h45bEk93a6LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477     _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb

Olga Danešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 342    

Mgr. Eva DANIELOVÁ

vedoucí služby
Tel: 605 234 965     0onhUZda0eBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p

Eva Daňková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 084    

Marcela Daňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 385 287     Z8Ay.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Jarmila Davidová, DiS.

Vedoucí sociálních služeb
Tel: 734 362 541     58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Petra Davidová

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124    

Andrea Dědová, DiS.

sociální pracovnice - projekt Pěstoun a SASR
Tel: 731 604 489     _.FD5ed6LTIs3%9j65prRb~lW5pJ

Ivana Dejmková

vrchní sestra
Tel: 543 213 266, 734 763 765     4onxRW8_5fxy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146     7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Karolína Dejmlová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801     68Ey27d7T_rt3-enW7c-W1.d-oBCZ194Ys

Zuzana Demčáková

Pracovnice v sociálních službách

Miroslav Demeter

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 734 799 081     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Ludmila Dendisová

vedoucí sestra Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 692, 773 979 003     7nqwZ-54Z.AnZcenW7c-9dh76hAsT32938Es-Z29g

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí zařízení
Tel: 599 508 503, 732 178 501     7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Eva Desenská

pracovní v sociálních službách