Humanitární pomoc

Poskytujeme ji v případě přírodních pohrom a katastrof, například povodní nebo velkých požárů, jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému. Může jít o pomoc materiální či psychosociální, ale zejména se zaměřujeme na servis pro zasahující složky záchranného systému. Dobrovolným hasičům tak třeba zajišťujeme stany pro odpočinek, jídlo a pití atd.

povodně na Liberecku Lubomír Kotek

Zatím poslední největší akcí Charity byl zásah při rozsáhlých povodních v červnu 2013 – tehdy jsme přijali a rozdali materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu Kč a koordinovali jsme práci více než dvou stovek dobrovolníků. Charitní pracovníci byli proškoleni v tom, jak situace tohoto typu zvládat, takže mohou poskytovat nejrůznější typy účinné pomoci – od materiální až po duchovní a psychologickou.

Morava 1997: Zatěžkávací zkouška

Povodeň, která v červenci 1997 postihla Moravu a Slezsko, prověřila nejen profesionální záchranáře, ale i nás. Arcidiecézní charita Olomouc okamžitě vytvořila krizový štáb, farní a oblastní Charity na zaplaveném území poskytovaly pomoc evakuovaným, rozvážely humanitární pomoc a organizovaly brigády na odstraňování následků. Z charitního konta Povodeň jsme rodinám a obcím poskytovali podporu až do konce roku 1999.

Čechy 2002: Stoletá voda

Když pak v roce 2002 způsobily silné deště pohromu nejprve v okolí Blanska a poté v srpnu v Čechách a na Znojemsku, mohla Charita z předchozích zkušeností těžit. Povodeň zasáhla 753 obcí, mnoho domů bylo vážně poškozeno nebo totálně zničeno, totéž se týkalo veřejných budov, průmyslových podniků i infrastruktury včetně hlavních dopravních tepen, mostů i pražského metra. O život přišlo 17 lidí a škody přesáhly sto miliard korun. Charita tehdy shromáždila na sbírkovém kontě od individuálních dárců 70 milionů Kč, spolu s dalšími příjmy z domácích i zahraničních zdrojů se sešlo celkem 445 milionů Kč. Na odstraňování škod se podílely stovky dobrovolníků i zaměstnanců Charity, jejichž činnost řídil krizový štáb. Krizová pomoc postupně přešla v dlouhodobou pomoc domácnostem, završenou výstavbou náhradního bydlení.

Ilustrační foto