Přehled sbírkových účtů a variabilních symbolů

Nejste lhostejní k tomu, v jakém světě žijeme? Líbí se vám, co děláme, a chcete naši práci podpořit? Přispějte na sbírkové konto buď potřebným v České republice, nebo v zahraničí. Podle toho, který z účtů a variabilních symbolů při platbě zvolíte, můžete přímo ovlivnit, kam vaše peníze doputují a koho podpoří. Darem na účet 44665522/0800 s variabilním symbolem 901 tak například poukážete peníze našim seniorům, ovšem pokud zvolíte účet 55660022/0800 a variabilní symbol 153, podpoříte některý z našich projektů v Gruzii. Poslední účet – 66008822/0800 – shromažďuje výhradně dary v rámci Tříkrálové sbírky.

Pokud byste chtěli pomoci naši práci obecně bez specifikace konkrétní oblasti, podpořte naše charitní dílo na dárcovském účtě 88444422/0800 s variabilním symbolem 900. Děkujeme.

Dárcovský účet: 88444422/0800

VS 500 – Dobročinní
VS 900 – podpora charitního díla

Pomoc potřebným v České republice: číslo účtu 44665522/0800

VS 901 – pomoc seniorům
VS 902 – pomoc lidem bez domova
VS 904 – pomoc vězňům a lidem propuštěným z výkonu trestu
VS 905 – domovy pro matky v tísni
VS 906 – pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami
VS 90619 – pomoc lidem postiženým pandemií onemocnění covid-19
VS 907 – pomoc znevýhodněným skupinám dětí a mládeže
VS 908 – pomoc lidem se zdravotním postižením
VS 909 – pomoc těžce nemocným
VS 910 – charitní poradny
VS 911 – podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpora rodiny
VS 9119 – Daránek dětem
VS 913 – pomoc při rozvoji kulturních aktivit občanů s postižením
VS 914 – pomoc drogově závislým
VS 915 – pomoc sociálně vyloučeným skupinám (národnostním a sociálním) v ČR
VS 916 – pomoc rodinám v tíživé situaci
VS 9161 – pomoc pro samoživitele
VS 917 – pomoc migrantům v ČR, kteří se ocitli v nouzi
VS 918 – Vojenský fond solidarity
VS 920 – Fond pomoci zdravotní péči 

Zahraniční pomoc: číslo sbírkového účtu 55660022/0800

VS 104 – Ukrajina
VS 125 – Moldavsko
VS 129 – Libanon
VS 148 – Mongolsko
VS 153 – Gruzie
VS 157 – Arménie
VS 173 – Afghánistán
VS 179 – Haiti
VS 180 – Irák (humanitární pomoc)
VS 182 – Sýrie (humanitární pomoc)
VS 192 – Kambodža
VS 205 – Zambie
VS 400 – Humanitární fond pro mimořádné události

Zahraniční pomoc: číslo dárcovského účtu 5258772/0800 

Tříkrálová sbírka: číslo účtu 66008822/0800

VS 777 – Tříkrálová sbírka