Prezentace řečníků konference Caritas CARES 2019

Úvodní část

Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR: Charakteristika socio-ekonomického systému v ČR

Maria Nyman, generální sekretářka CE: Advokační činnost na evropské úrovni

Iva Kuchyňková, Charita ČR: Advokační činnost na národní úrovni a vyhodnocení zprávy

Martina Veverková: Caritas CARES 2019 – Dostupnost vybraných veřejných a sociálních služeb

Konferenční příspěvky

Alena Rousková, Farní charita Litomyšl: Služby podpory zaměstnanosti neposkytují individuální přístup

Soukromé a veřejné možnosti bydlení pro ohrožené osoby nejsou dostatečné

Barbora Bírová, Platforma pro sociální bydlení

Pavla Aschermannová, Rubikon Centrum

Předškolní vzdělávání a péče o děti ze znevýhodněného prostředí není adekvátní

Pavel Šimon, Oblastní charita Polička

Denisa Fialíková, IQ Roma servis


Iva Kuchyňková, Charita Česká republika: Přístupnost dlouhodobé péče a léčby

Dana Pechová, Oblastní charita Hradec Králové: Služby bezdomovcům nestačí pokrývat poptávku

Michaela Zdzieblová, Oblastní charita Most: Minimální příjem jako měřítko začlenění a svépomoci

Pavlína Žáková, Zastoupení EK v ČR: Plnění národních cílů České republiky v rámci strategie Evropa 2020

Petr Matějec, Diecézní charita Brno: Slibné projekty Charity Česká republika

Šárka Müllerová, OPZ: OPZ a příprava OPZ+