Caritas CARES 2021

Národní zpráva Caritas CARES za rok 2021 s podtitulem „Vstřícnější pracovní trh: jistota, že nikdo nezůstane stranou“ se zabývá problematikou pracovního trhu a dopadu pandemie covid-19 na skupiny osob, které jsou na něm nejvíce ohroženy, dlouhodobým problémem exekucí a s ním spojené práce v šedé ekonomice. Letošní zpráva Caritas CARES konečně také zviditelňuje téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání jako možného řešení řady problémů v oblasti práce a zaměstnávání těch, kteří narážejí na překážky na otevřeném trhu práce.

Návrh bez názvu (27)

ZPRÁVA CARITAS CARES 2021

Caritas CARES Report 2021

 

Konference ke zveřejnění národní zprávy Caritas CARES 2021

Foto: Jakub Žák

Českou verzi zprávy jsme představili na konferenci, která se uskutečnila 16. února 2022 od 11 hodin. Účastnit se jí mohli všichni, kteří mají zájem o blaho společnosti a zdravý rozvoj člověka. Témata zprávy, kterými jsou inkluzivní trhy práce a politika zaměstnanosti, sociální podnikání, zadluženost a práce v šedé ekonomice, finanční podpora služeb zaměřených na posílení inkluze a další, vám představí nejen odborníci s dlouholetou praxí z řad Charity, ale také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a dále například Daniel Prokop, Radek Hábl, Antonín Nekvinda či Kateřina Smejkalová. Těší nás, že pozvání přijala také Maria Nyman, generální sekretářka Caritas Europa. Akci zahájí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Více informací o uskutečněné konferenci a jejích účastnících najdete v přiložených dokumentech.

Kontaktní osobou je Tomáš Nyč, tomas.nyc@charita.cz, tel. 734 681 129