Prezentace řečníků konference Caritas CARES 2021

Zahájení odborné konference ke zprávě Caritas CARES 2021 se ujal ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Program byl rozdělený do čtyř bloků podle jednotlivých témat. V každém z nich vystoupilo několik odborníků, jejichž prezentace jsou níže dostupné ke stažení. 

IMG_8581

Úvodní slovo 

Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika

1. Trendy na trhu práce, osoby vyloučené z trhu práce a reakce politiky zaměstnanosti

Záznam z konference o trendech na trhu práce a osobách vyloučených z trhu práce si můžete pustit na Youtube Charity.

2. Sociální ekonomika a sociální podnikání 

3. Dluhy a šedá ekonomika 

Záznam z konference o dluzích a šedé ekonomice si můžete pustit na Youtube Charity.

4. Jak lépe nastavit finanční podporu pro další období