Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku
16. února 2022 Z domova

Zpráva Caritas CARES 2021 otevírá téma chudoby v Česku

Ve spolupráci s Caritas Europa zveřejňujeme v pořadí již čtvrtou zprávu Caritas CARES, jejíž závěry jsme přednesli na odborné konferenci. Nese podtitul „Vstřícnější pracovní trh: jistota, že nikdo nezůstane stranou“.

Zpráva popisuje hlavní problémy ve společnosti spojené s chudobou a sociálním začleňováním znevýhodněných lidí v jednotlivých evropských zemích. Nejenže v ní problémy pojmenováváme, ale také navrhujeme jejich řešení a předkládáme je zákonodárcům a státním institucím.

Ústředním tématem zprávy jsou inkluzivní trhy práce, politika zaměstnanosti, sociální podnikání, zadluženost, práce v šedé ekonomice a finanční podpora služeb zaměřených na posílení inkluze. Statistiky nezaměstnanosti na první pohled vypadají příznivě, ale nezobrazují skutečnost. Když se do statistik ponoříme hlouběji, zjistíme, že realita je jiná – mnohem méně pozitivní. Podrobně rozebranou problematiku chudoby v Česku najdete v naší národní zprávě.

Odbornou konferenci zahájil ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a dále na ní vystoupilo několik odborníků, například Daniel Prokop, Radek Hábl, Antonín Nekvinda či Kateřina Smejkalová. Akce se zúčastnila rovněž Maria Nyman, generální sekretářka Caritas Europa.

Foto: Jakub Žák

  • Zpráva Caritas CARES 2021 je dostupná ke stažení v elektronické verzi. 
  • Podrobnější informace o národní zprávě Caritas CARES 2021 si můžete přečíst v tiskové zprávě. 
  • Souhrn všech zpráv Caritas CARES z předchozích let najdete na našich webových stránkách.