Z charitního Klubu přátel Caritas se stává společenství Dobročinní
4. listopadu 2020 Tiskové zprávy

Z charitního Klubu přátel Caritas se stává společenství Dobročinní

Klub přátel Caritas, tedy společenství nejvěrnějších podporovatelů Charity Česká republika, bude své základní krédo rozvíjet pod novým názvem – Dobročinní. Chceme tím vyjádřit, že díky stále se rozšiřujícímu okruhu členů se mohou dít – a také se dějí – dobré věci. Krédo Dobře darovat, dobře pomáhat vyjadřuje důvěru v charitní práci i jistotu efektivního využití každého daru. Díky těmto příspěvkům můžeme nejen okamžitě reagovat při nenadálých katastrofách a událostech, ale pravidelné příspěvky dárců umožňují dlouhodobý rozvoj mnoha charitních projektů.

Klub přátel Caritas, tedy společenství nejvěrnějších podporovatelů Charity Česká republika, bude své základní krédo rozvíjet pod novým názvem – Dobročinní. Chceme tím vyjádřit, že díky stále se rozšiřujícímu okruhu členů se mohou dít – a také se dějí – dobré věci. Krédo Dobře darovat, dobře pomáhat vyjadřuje důvěru v charitní práci i jistotu efektivního využití každého daru. Díky těmto příspěvkům můžeme nejen okamžitě reagovat při nenadálých katastrofách a událostech, ale pravidelné příspěvky dárců umožňují dlouhodobý rozvoj mnoha charitních projektů.

Bonusem pro členy klubu je přednostní informování o naší práci, ale také zprávy o tom, co zamýšlíme a kam chceme napřít své síly.

„Právě díky prostředkům darovaným Dobročinnými jsme schopni pohotově podat pomocnou ruku, když se neštěstí přižene doslova jako velká voda a není čas čekat na vyhlášení veřejné sbírky pro daný účel – jako při letošních bleskových záplavách na několika místech republiky,“ říká Milan Vlasák, fundraiser Charity Česká republika. „A můžeme okamžitě reagovat, když se lidem ve zlomku vteřiny obrátí život vzhůru nohama – jako obyvatelům Bejrútu po nedávné explozi.“

Pravidelná podpora od dárců nám umožňuje průběžně zkvalitňovat péči pro seniory a nemocné, kteří každý den spoléhají právě na tu svoji „paní od Charity“. Za zachování domácí pečovatelské a zdravotní péče bojujeme právě teď, uprostřed druhé vlny epidemie covid-19, ze všech sil. Také úspěch dlouhodobých projektů závisí na pravidelné finanční podpoře, protože například dobrá úroda na políčkách v Zambii se nevypěstuje jen tak a ze dne na den.

Více informací o Dobročinných naleznete na webu Charity Česká republika: https://www.charita.cz/dobrocinni/

Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba o 170 tisícům lidí, což je zhruba pětina celého objemu služeb v obou oblastech.

 

Kontakt pro média:
Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika, jan.oulik@charita.cz, tel. +420 603 895 984