Pro média

Název Charita Česká republika se užívá v širším významu pro celou charitní síť na území našeho státu, v užším pak pro část, která se formálně nazývá Sekretariát Charity Česká republika, sídlí v Praze a koordinuje charitní aktivity na celostátní úrovni. Na oddělení komunikace a fundraisingu Charity Česká republika se prosím obracejte, pokud potřebujete informace za celou charitní síť, případně vás zajímá naše advokační činnost.

Charitní síť tvoří 301 místních, arcidiecézních nebo diecézních Charit včetně České katolické charity a Řeckokatolické charity. Každá z diecézních nebo arcidiecézních Charit má svého PR pracovníka, který spolupracuje s médii. Kontakty na ně naleznete níže. Hranice diecézí, z nichž vychází územní působnost Charit, se nekryjí s hranicemi krajů. Víme, že z organizačního hlediska jsme trochu netradiční, proto jsme připraveni na vaše dotazy.

tiskové zprávy

Sekretariát Charity Česká republika

  • Jan Oulík – tiskový mluvčí, PR domácích projektů
  • Lenka Pipková – editorka zahraničních témat (humanitární a rozvojová pomoc)

Pracovníci PR v diecézních a arcidiecézních Charitách