Pro média

Název Charita Česká republika se užívá v širším významu pro celou charitní síť na území našeho státu, v užším pak pro část, která se formálně nazývá Sekretariát Charity Česká republika, sídlí v Praze a koordinuje charitní aktivity na celostátní úrovni. Na oddělení komunikace a fundraisingu Charity Česká republika se prosím obracejte, pokud potřebujete informace za celou charitní síť, případně vás zajímá naše advokační činnost.

Charitní síť tvoří 309 místních a 10 arcidiecézních nebo diecézních Charit včetně České katolické charity a Řeckokatolické charity. Každá z diecézních nebo arcidiecézních Charit má svého PR pracovníka, který spolupracuje s médii. Kontakty na ně naleznete níže. Hranice diecézí, z nichž vychází územní působnost Charit, se nekryjí s hranicemi krajů. Víme, že z organizačního hlediska jsme trochu netradiční, proto jsme připraveni na vaše dotazy.

tiskové zprávy

Sekretariát Charity Česká republika

Pracovníci PR v diecézních a arcidiecézních Charitách