Přijímací zkoušky jsou za dveřmi. Holky a kluci, my z Charity vám přejeme hodně štěstí
29. dubna 2021 Tiskové zprávy

Přijímací zkoušky jsou za dveřmi. Holky a kluci, my z Charity vám přejeme hodně štěstí

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Letošní přípravu mladým lidem ztížila distanční forma výuky na základních školách, způsobená epidemií koronaviru. K úspěšnému zvládnutí učiva a motivaci k přípravě přispěli dívkám a chlapcům ze znevýhodněných rodin také pracovníci Charity z nízkoprahových klubů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Vzdělání je totiž jedna z hlavních cest, jak mladé lidi z chudoby jejich rodičů vyvést.

Nízké dosažené vzdělání chudší části populace je jedním z dlouhodobých problémů. Je důsledkem, ale také příčinou života ve špatných materiálních podmínkách. Chudí lidé mají často dokončené pouze základní vzdělání, což je velmi diskvalifikuje na trhu práce. O to obtížnější pak pro ně je se z chudoby vymanit. Odborníci z Charity se proto usilovně snaží tento začarovaný kruh prolomit a motivovat mladé lidi ke studiu na středních školách.

Podle vládních nařízení byla online výuka uložena školám celoplošně, ačkoli celá řada dětí neměla pro tuto formu zajištěny podmínky. Tedy bez ohledu na možné dopady absence vzdělávání na individuální životy dětí i dlouhodobých dopadů pro společnost. (Podle výzkumu PAQ Research o vzdělávání mladých: člověk, který nedokončí střední školu, vyjde stát na přibližně 2 miliony korun.)

„Bez pomoci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi by se děti, které už tak měly snížené šance na poli vzdělávání, propadly ještě hlouběji a při přijímacích zkouškách by se to, předpokládám, velmi výrazně projevilo,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „S podporou těchto služeb se však jejich šance na úspěch výrazně zvyšují. A my jim u zkoušek držíme palce,“ dodává Curylo.

„U rodin s mladšími děti je samozřejmě nutná intenzivnější podpora, pokud rodič nemá digitální dovednosti, velká část rodin navíc ani nemá k dispozici potřebné technické vybavení,“ vysvětluje Jana Klusáková Seďová z Charity Česká republika, jaký je přínos této organizace při zajištění výuky dětí ze znevýhodněného prostředí. Pracovníci Charity zprostředkovávali či zajišťovali technické vybavení a připojení k internetu a současně pracovali na tom, aby se rodiče a děti zvládli učit.

Nevhodné či omezené podmínky pro výuku

Starší děti, které se připravují na přijímací zkoušky, sice většinou mají k dispozici „chytrý mobil“ a jsou schopny se samy na výuku připojit. Jenže i zde mohou nastat technické potíže – například chybějící wifi připojení, velmi omezená data nepokrývající rozsah výuky či nemožnost některé úkoly vytisknout.

Překážkou pro děti všech věkových kategorií bývají nevhodné či omezené podmínky pro výuku. Například při počtu 3 nebo 5 dětí v bytě o velikosti 1+1 nebo 2+1 dítě nemá klidný prostor pro připojení se k výuce ani pro domácí plnění úkolů. A s tím vším pomáhají právě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která dětem tento prostor, včetně možnosti tisku, zajistila.

„Problém je samozřejmě i motivace ke studiu – pokud děti nejsou v rodině vedeny k tomu, aby se učily, není vzdělání přikládán větší význam a chybí ‚pedagogický dohled‘ spojený s běžnou výukou, kdy učitel okamžitě vidí, kdo a co jak plní, tak děti nejsou k učení, včetně přípravy na přijímačky, nijak motivované,“ říká Jana Klusáková Seďová. Toto je mimochodem jedna z podstatných okolností k tzv. dědičnosti chudoby. Dítě zkrátka replikuje osud svých rodičů.

„Ve většině našich rodin podporujeme rodiče i děti různými způsoby k tomu, aby bylo zajištěno vzdělávání. Pomáháme rodičům nastavit pravidla ohledně plnění úkolů, vedeme je ke kontrole úkolníčků a žákovských knížek a celé přípravy do školy. Zdůrazňujeme důležitost vzdělání a vzdělávání tak, abychom dosáhli cíleného chování jak u dětí, tak u rodičů,“ říká Jitka Muzikářová ze sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Šipka Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Sociální služby v systému vzdělávání

Kvůli velkému objemu učiva a vysokým nárokům na technické zajištění vzdělávání – přihlášení do systému, tisk dokumentů, několik platforem pro online výuku – byla intenzivní spolupráce nutná. „Následně jsme rodině zajistili dobrovolníka, proběhla komunikace se školou a nyní je situace stabilizovaná,“ uzavírá Muzikářová.

Sociální služby také velmi významně vykryly díru v systému vzdělávání – bez jejich pomoci by některé děti byly fakticky zcela bez výuky nebo s velmi omezeným přístupem k výuce, což by je s ohledem na absenci přípravy na přijímací zkoušky ohrozilo nejen z hlediska úspěchů na poli vzdělávání, ale i následně při uplatnění na trhu práce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky: na čtyřleté obory a nástavbová studia ve dnech 3. a 4. května, šestiletá a osmiletá gymnázia 5. a 6. května. Náhradní termíny jsou vypsané na 2. a 3. června 2021.

Pomoc dětem prostřednictvím projektu Young Caritas

Volnočasovému a neformálnímu vzdělávání se věnuje také projekt Young Caritas. Ten se zaměřuje zejména na děti z méně motivujícího prostředí nebo takové, které mají nějaký druh znevýhodnění, např. odlišný mateřský jazyk. Kvůli současné absenci volnočasového vzdělávání jsou zcela odříznuté od kontaktu s vrstevníky.

Problém je zejména s financováním Young Caritas v oblasti neformálního vzdělávání. To se v mnoha případech provádí online formou nebo kombinovaně, kdy lektoři připravují pro děti individuální hry v přírodě, stopovačky či hledání pokladů, kterých se děti můžou účastnit s rodiči nebo sourozenci a nemusí nutně být v řízené skupině. Tyto alternativní varianty ale Ministerstvo školství v projektu odmítlo finančně podpořit.

Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba 180 tisícům lidí, zajišťuje zhruba třetinu domácí zdravotní péče a pětinu sociálních služeb v České republice. Provozuje 69 nízkoprahových center pro děti a mládež, kam dochází 6 385 dětí. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi působí v 57 lokalitách pro 3 655 uživatelů.

Kontakt pro média:
Jan Oulík, tiskový mluvčí, e-mail: jan.oulík@charita.cz, tel. +420 603 895 984