Křesťané proti kriminalizaci chudých - otevřený dopis poslancům PSP ČR
8. února 2021 Tiskové zprávy

Křesťané proti kriminalizaci chudých - otevřený dopis poslancům PSP ČR

Řada osobností z křesťanského prostředí i organizací věnujících se sociální práci dnes adresovala otevřený dopis poslancům a poslankyním PSP ČR ve věci novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh změny zákona (kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), který by umožnil zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků, by tento týden měl ve sněmovně postoupit do druhého čtení (podle všeho již 9. února).

Otevřený dopis novelu ostře kritizuje za její sociální necitlivost. Zejména v době covidové pandemie, kdy nízkopříjmové rodiny s dětmi již žijí na samé hranici pádu na úplné sociální dno, by jim tato novela ještě významně přitížila tím, že by umožnila exekučně zabavovat i tak elementární sociální dávky, jako jsou doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí. 

Signatáři z řad křesťanů se tak připojují k apelu Institutu pro sociální inkluzi a v otevřeném dopisu poslancům píší: „Podle odborníků na sociální práci novela představuje nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní.“

Autoři dopisu upozorňují mj. na to, že předkladatel novely poslanec Bauer navrhuje, aby část podpory bylo možné odejmout nikoliv až po třech proviněních, ale hned napoprvé, bude-li mít obec pochybnosti o „způsobilosti pachatele k nápravě“.

Signatáři se odvolávají na odborníky na sociální práci, podle kterých návrh nevychází z expertízy založené na datech a zkušenostech odborníků z praxe, nerespektuje lidskou důstojnost sociálně vyloučených a ve svém důsledku povede ke snížení dostupnosti základní sociální ochrany.

Otevřený dopis podpořily organizace jako Armáda spásy, Ekumenická akademie, ředitelka neziskové organizace Cesta domů, ředitel Diakonie Praha a Charity Česká republika. Z výrazných osobností křesťanského světa např. duchovní a VŠ pedagog prof. Tomáš Halík, farář a chartista Zdeněk Bárta, nemocniční kaplan Pavel Kuneš, spisovatel Marek Šindelka, řada sociálních pracovníků, duchovních a učitelů napříč jednotlivými křesťanskými denominacemi.

Ve svém apelu na zákonodárce, aby návrh zákona odmítli, varují před kriminalizací chudoby v době, kdy je společnost otřesena covidovou pandemií a vyzdvihují solidaritu jako jedinou možnou cestu z této mnohovrstevnaté krize. „Bude-li zákon přijat, přispěje ke stavu, v němž je demokracie jen pro některé, a lidská důstojnost chudých, slabých a zranitelných bude ještě více pošlapávána. Společnost, otřesená covidovou epidemií, se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané a křesťanky chceme být s takto vylučovanými spoluobčany solidární. Protestujeme proti této asociální zákonodárné iniciativě a důrazně varujeme před jejími důsledky“, uzavírají signatáři dopisu.

Pro více informací:
Tomáš Trusina, tel. 607588618
Hana Blažková, tel. 724759194