Charita pro Libanon: Opravy domů i dodávky potravin v Bejrútu
22. září 2020 Tiskové zprávy

Charita pro Libanon: Opravy domů i dodávky potravin v Bejrútu

Ničivá exploze, která v srpnu otřásla libanonským Bejrútem, zasáhla do životů stovek tisíc lidí. Charita Česká republika ihned poslala na pomoc 10 tisíc eur (přes 260 tisíc Kč) ze svého  krizového fondu a vyhlásila veřejnou sbírku, do které přispěli čeští dárci více než 2 miliony korun.

Po výbuchu v bejrútském přístavu na začátku srpna přišlo o střechu nad hlavou přes 300 000 lidí, více než 6 500 jich bylo zraněno a téměř 200 obyvatel zemřelo. Situaci navíc komplikuje fakt, že se Libanon potýká s hlubokou ekonomickou krizí, politickou nestabilitou a rostoucími počty nakažených koronavirem.

Okamžitá pomoc

Bezprostředně po tragédii jsme společně s Charitami z jiných zemí přispěli na okamžitou pomoc z našeho krizového fondu (ten je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky). Peníze byly použity na ošetření raněných, zajištění potravin, oblečení a hygienických potřeb. Důležitá byla také psychologická podpora pro lidi zasažené výbuchem. Veškeré humanitární aktivity v oblasti koordinovala libanonská Charita.

Jak vypadala pomoc na místě v číslech?

  • bylo rozdáno přes 3 700 balíčků se základními potravinami a 44 500 hotových jídel
  • první pomoc byla poskytnuta pro 507 raněných a dalších 8 700 lidí obdrželo potřebné léky
  • psychologové poskytli pomoc 130 lidem
  • s pomocí mladých dobrovolníků byly odklizeny škody ve 644 domech
  • v srpnu poskytla Charita Libanon pomoc více než 64 500 lidem zasaženým explozí


Návrat do normálního života

Souběžně s okamžitou podporou se také rozběhly přípravy plánu na dlouhodobější pomoc. Cílem je, aby se lidé zasažení tragédií postavili znovu na vlastní nohy. Právě na tento záměr půjdou peníze od českých dárců. Zaměříme se především na opravy zničených domů, příspěvky na jídlo a psychosociální pomoc obyvatelům, kteří se vyrovnávají s traumatickým zážitkem.

Tato činnost bude trvat do dubna 2021. Charita Česká republika na něm spolupracuje s Charitou Švýcarsko, Charitou Libanon a dalšími evropskými Charitami. Mezi naše hlavní cíle patří:

  • 840 rodinám poskytneme peníze k opravě jejich domů a bytů
  • 565 rodin obdrží peníze na pokrytí základních potřeb jako je jídlo, léky nebo oblečení na dobu tří měsíců
  • 200 lidem bude poskytnuto psychologické poradenství
  • 250 dětí se zúčastní volnočasových aktivit, kde jim bude poskytnuta psychologická podpora

Čeští dárci přispěli na sbírkové konto Charity Česká republika pro Libanon celkovou částkou 2 198 183 Kč (z toho 1 869 812 Kč na charitní účet, 308 143 Kč prostřednictvím Darujme.cz a 20 228 Kč na DMS).


Stále je možné přispívat na sbírkový účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, VS 129.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 či DMS CHARITASVET 90

Velmi děkujeme všem, kteří na sbírku pro Libanon přispěli. I díky vaší pomoci má život v Bejrútu šanci se zase vrátit do normálu.

Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba o 150 tisícům lidí, což je zhruba pětina celého objemu služeb v obou oblastech.

Kontakt pro média:

Evžen Diviš, regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a Blízký východ, e-mail: evzen.divis@charita.cz, tel.: + 420 731 646 991
Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika, jakub.licka@charita.cz, tel.: +420 603 557 990