Charita pomáhá zvládnout situaci s koronavirem, zveřejňuje  čísla infolinek
17. března 2020 Tiskové zprávy

Charita pomáhá zvládnout situaci s koronavirem, zveřejňuje čísla infolinek

Zhruba o 150 tisíc potřebných po celé republice se ročně stará 8 tisíc zaměstnanců Charity. I v čase ohrožení koronavirem je naší povinností pomáhat těm nejslabším, nejohroženějším, chronicky nemocným nebo seniorům – a nejen proto, že z hlediska onemocnění Covid-19 patří mezi nejrizikovější skupinu. Snahou Charity však je pomoci maximu lidí, kteří nás potřebují třeba proto, že jim nová situace přinesla překážky, s nimiž si sami neporadí – od hrozících dluhů po péči o blízké. Proto zveřejňujeme telefonní čísla infolinek, na kterých nás mohou kontaktovat.

Omezené vycházení, nutnost postarat se o své blízké, snížený příjem z důvodů péče o děti. To je jen malý výčet nových situací, v nichž se řada lidí ocitá kvůli epidemiologickým opatřením. Abychom lidem pomohli nebo jim situaci alespoň trochu ulehčili, zveřejňujeme telefonická a e-mailová spojení na poradny Charity, kde je možné získat informace o možné pomoci v rámci naší činnosti (poradenství, péče, informační linky obcí a organizací apod.). Telefonická či e-mailová konzultace je v současné situaci vhodnější než osobní návštěva, protože nedochází k fyzickému kontaktu. Seznam naleznete v příloze této zprávy. Chceme tím ulehčit orientaci v možnostech pomoci lidem, kteří se dostanou do nepříznivé situace.

Našich 8 tisíc zaměstnanců ročně pomáhá 150 tisícům klientů v oblasti zdravotní a sociální. I v běžném provozu například pravidelně zajišťujeme rozvoz jídla pro více než 12 tisíc klientů. Většina našich lidí je nyní v terénu a v rámci krizového managementu pracuje na zajištění potřeb klientů. Pracovníci zařízení uzavřených z nařízení vlády, jako jsou například stacionáře, se přesouvají na jiná pracoviště, aby kolegům vypomohli.

„Naším prvotním úkolem je pomoc těm nejzranitelnějším, tedy seniorům, lidem v nouzi nebo chronicky nemocným, o které se staráme i v ,normálních‘ časech, jen podmínky jsou nyní obtížnější,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, který současně vede charitní krizový štáb ustanovený pro koordinaci akcí.

Pro posílení schopnosti dobře jednotlivé týmy řídit jsme vytvořili a spustili interní aplikaci pro monitorování pracovníků Charity. Cílem je získat přehled o situaci v terénu, možných výpadcích zaměstnanců nebo nutnosti karantény v určitém místě, aby mohl být naplánován operativní postup. Do aplikace mají přístup koordinátoři pro mimořádné události jednotlivých Charit.

Situaci velmi komplikuje nedostatek ochranných pomůcek, což naše zaměstnance vystavuje možnému riziku. Přesto děláme maximum pro to, abychom před možnou nákazou chránili nejen je, ale samozřejmě i klienty naší zdravotní a sociální služby.

Dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky, zejména sestry v domácí zdravotní péči nebo sociální pracovníky, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s klienty, řeší krizový štáb Charity. „Na dodávku zdravotnických prostředků čekáme jako na smilování. Jsme přece jen v první linii a potřebujeme chránit sebe i pacienty,“ říká Ludmila Kučerová, členka krizového štábu.


I tady se Charita snaží hledat řešení, třeba svépomocí. Ochranné roušky pro svou potřebu jsme začali šít v Červeném Kostelci na Královéhradecku, ve středočeských Kralupech nad Vltavou, v sociálně terapeutických dílnách v Domažlicích a Rokycanech či v Oblastní charitě Klatovy. S heslem Rouškou chráním ostatní! Charita také na webu a na Facebooku apeluje na veřejnost, aby se nošení roušky stalo samozřejmostí. Lidé tím totiž chrání nejen svoje zdraví, ale také zdraví všech kolem sebe, včetně těch nejbližších.

O Charitě Česká republika

Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. V České republice Charita poskytuje v rámci svých sociálních a zdravotních služeb pomoc celkem téměř 150 tisícům osobám.

Příloha tiskové zprávy

Odborné poradny a infolinky sítě Charity Česká republika 

Celostátní krizová pomoc

Jihomoravský kraj - Diecéze Brno

Linka důvěry Oblastní charita Blansko
tel. + 420 516 410 668, + 420 737 234 078 (nonstop)

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj