Adresář

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

Tel.: 777 729 521, 777 729 522
Vedoucí služby: Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poradnu naleznete na adrese: Nám. T.G. Masaryka 555/16, 3. patro, 750 02 Přerov.

Poskytujeme informace, rady a pomoc v oblasti dluhové problematiky (sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení, pomoc s řešením exekucí, sepisování žádostí o splátkový kalendář), v oblasti občanského a rodinného práva, sociálních dávek, či v oblasti pracovně právních vztahů (sepisování k soudu např. odpor proti platebnímu rozkazu, návrh na rozvod, žaloba o výživné, dohody o vypořádání společného jmění manželů aj.).

Naše služby jsou poskytované bezplatně.

Poradci nejsou právníci, ale sociálními pracovníky speciálně vyškolení v oblasti právních norem, podávající informace o právech a povinnostech klienta dle aktuálních právních norem a předpisů.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník
Mgr. Eva Tkadlecová - sociální pracovník