Charita Česká republika pomáhá válkou sužované Ukrajině  i uprchlíkům v Česku
4. května 2022 Tiskové zprávy

Charita Česká republika pomáhá válkou sužované Ukrajině i uprchlíkům v Česku

Válka na Ukrajině trvá přes dva měsíce. Díky štědrým dárcům jsme na sbírkovém účtu Charita pro Ukrajinu shromáždili 157 300 000 korun. Jak peníze pomáhají?

Charita Česká republika spolupracuje s partnerskou organizací Charita Ukrajina. Díky tomuto dlouholetému partnerství tak můžeme bezprostředně a cíleně reagovat na potřeby lidí zasažených válkou. Dodáváme materiální pomoc našim partnerům v ukrajinské Charitě v oblastech bojů. Pomáháme uprchlíkům na hranicích, na cestě ze země i vnitřně vysídleným. Ve spolupráci s českými úřady poskytujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice. Široká charitní síť nám umožnuje poskytovat kvalifikované služby na celém území republiky.

Od prvního dne vpádu ruských okupantů na území Ukrajiny jsme ze sbírky realizovali celkem 26 900 000 korun, z čehož 56 % připadá na humanitární pomoc na místě konfliktu a 44 % na pomoc válečným uprchlíkům v Česku. Celkový objem dosud poskytnuté humanitární pomoci činí téměř 15 milionů korun.

„Na Ukrajinu vypravujeme kamiony a vlaky s elektrocentrálami, generátory a akumulátory, trvanlivými potravinami a konzervami pro dospělé, s dětskými výživami, vodou, dekami, lehátky, s hygienickými potřebami a lékárničkami i dalším zdravotnickým materiálem včetně dvou inkubátorů. Součástí naší práce je krom přímé finanční pomoci a dodávek materiální pomoci též zajištění přístupu ke zdravotní a psychosociální péči v zasažených oblastech, stejně tak jako podpora vnitřně vysídlených osob. Lidem prchajícím před válkou pomáháme také v Moldavsku, kde jsme po dlouhodobé partnerské spolupráci založili v roce 2017 misi Charity Česká republika a kde jsme nyní vybavili tři střediska pro ukrajinské uprchlíky. Moldavské misi jsme do současnosti poskytli humanitární a finanční pomoc v objemu 6 milionů korun,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, a dodává: „Na realizaci pomoci uprchlíkům v Česku jsme zatím rozdělili 11 500 000 korun jednotlivým arcidiecézním a diecézním Charitám, které peníze využívají operativně dle potřeb v daném regionu, a nyní už připravujeme k distribuci dalších 26 100 000 Kč.“

Charita Česká republika má s poskytováním pomoci cizincům dlouholeté a celorepublikové zkušenosti. Široká síť zahrnující na 300 Charit nám umožnuje poskytovat služby na celém území republiky. Dlouhodobě podporuje cizince v situacích, které nedokážou sami řešit – ať už se jedná o problémy běžného života, anebo neočekávané krize a mezinárodní katastrofy. Při realizaci pomoci ukrajinským uprchlíkům na území ČR úzce spolupracujeme s Ministerstvem vnitra, Správou uprchlických zařízení, Integračním centrem Praha, dále s ostatními neziskovými organizacemi a samozřejmě s množstvím dobrovolníků a kolegů z ostatních Charit.

Provozujeme již několik let bezplatnou a anonymní informační linku v českém i ukrajinském jazyce. „Kromě základních informací, důležitých a užitečných telefonních čísel či adres nabízíme také tlumočení a v neposlední řadě i psychosociální podporu. Naši operátoři jsou totiž odborně proškoleni v krizové intervenci a umějí pomoci každému, kdo se na ně obrátí,“ přibližuje Klára Boumová, manažerka Charity pro advokační činnost v oblasti migrace.

Na této lince jsme zaznamenali výrazný nárůst dotazů, takže jsme rozšířili provozní dobu a posílili ji i kapacitně. Kolegové jsou pod náporem dotazů týkajících se možností příjezdu do ČR, příležitostí sehnat ubytování a zaměstnání, vyřizování formalit potřebných pro dočasný pobyt v Česku a podobně. Linka je nyní dostupná každý všední den od 9 do 13 a od 14 do 18 hodin.

„Na některých pobočkách Odborů azylové a migrační politiky (OAMP) poskytují diecézní Charity přímou asistenci. Pomáhají například s vyplňováním formulářů, tlumočí, usnadňují komunikaci mezi cizinci a úředníky. Jedná se zejména o Prahu, Brno, Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice. Charitní koordinátoři v diecézích organizují pomoc příchozím – zajišťují potravinovou i materiální podporu, zajišťují ubytování, shromažďují nabídky pomoci i žádosti o ni. Naší významnou posilou je síť dobrovolníků, kteří po vypuknutí války okamžitě nabídli pomoc,“ dodává Klára Boumová.

Do pomoci se zapojil také tým Young Caritas v Praze. Za pár dní od vypuknutí ruské invaze tým vybudoval širokou síť dobrovolníků. Během tří týdnů též proškolil na 40 studentů i zaměstnaných, kteří v tuzemsku pomáhají příchozím z Ukrajiny rychle se zorientovat v novém prostředí. Pomáhají hlídat děti ukrajinským maminkám, asistují sociálním pracovníkům či dělají průvodce ukrajinským rodinám.

Jak pomáhají jednotlivé Charity, se dozvíte na našem speciálním webu, kde naleznete i konkrétní příběhy válečných uprchlíků u nás.

V humanitární pomoci na Ukrajině pokračujeme stejně jako v pomoci Ukrajincům na domácí půdě. Připravujeme inovační řešení poskytování finanční pomoci uprchlíkům, o kterém vás budeme brzy informovat.

Informace o sbírce Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem:

  • Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104.
  • Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90, nebo přes QR kód, uvedený na našem webu.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Kontakt pro média:

Simona Cigánková
tisková mluvčí Charity Česká republika
e-mail: simona.cigankova@charita.cz
tel.: +420 703 124 688