Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme
23. září 2021 Tiskové zprávy

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. 

„Máme čím se pochlubit a zároveň je to příležitost veřejnost více seznámit s naší službou. Chceme také vyjádřit naši vděčnost všem našim příznivcům a dárcům, kteří nás podporují a bez nichž bychom naši práci mohli dělat jenom stěží,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.

Místní Charity při příležitosti Dne Charity představí široký záběr své činnosti a pomoci pro různé typy lidí v nouzi – při dnech otevřených dveří, formou koncertů, výstav a soutěží pro děti, ale také bohoslužeb. Smyslem podzimních akcí je „obdarovat“ zájemce, a zároveň si získat jejich přízeň.

Charita se tímto hlásí k odkazu sv. Vincence z Pauly, zakladatele moderní charitní práce. „Svatý Vincenc pomáhal cíleně, promyšleně a ve velkém! Díky svým mimořádným organizačním schopnostem předstihl svoji dobu,“ dodává na vysvětlenou Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. 

Několik příkladů z letošní nabídky:

  • V sobotu 25. září se koná Běh sv. Václava. Start v 9.30 u Oční studánky ve Starém Jičíně.
  • V neděli 26. září v Jindřichově Hradci v kostele Nejsvětější Trojice naproti Fakultě managementu VŠE bude od 15.30 hodin celebrovat mši sv. probošt Ivo Prokop. Poté hydrobiolog David Pithart promluví na téma Lidský kořen environmentální krize podle papeže Františka. Na závěr zahraje jindřichohradecký harmonikář Ondřej Vácha.
  • V pondělí 27. září bude sloužena mše za charitní dílo a ke cti sv. Vincence z Pauly od 12 hodin v kapli TV Noe v Ostravě. Bohoslužba bude přenášena živě na vlnách TV Noe.
  • Do pondělí 27. září je v křížové chodbě dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích možné zhlédnout putovní verzi výstavy Můj svět, kterou již potřinácté organizuje Charita Opava. Výstava je veřejnosti přístupná o víkendech a v čase bohoslužeb.
  • V sobotu 2. října se koná již 3. ročník akce Pouť lidí dobré vůle tří Charit – pěšky, na kole, autobusem i online – na Chlumek u Luže. Mše začíná v 15 hodin. Ve stejný den pořádají 4. Charitní pouť ve Vidnavě. Po mši v místním kostele, která začíná ve 14 hodin, následuje posezení na farní zahradě.
  • Ve středu 6. října pořádají v Lanškrouně od 13 do 18 hod den otevřených dveří v Centru sociálních služeb v Havlíčkově ulici. Centrum v Lanškrouně provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
  • Ve čtvrtek 7. října připravila Charita Odry den otevřených dveří Denního stacionáře pro seniory a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry.

Den Charity a sv. Vincenc


Nápad představit Charitu a její aktivity veřejnosti vznikl v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity. S akcemi není spojena žádná finanční sbírka.

Vincenc z Pauly (1576–1660) zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal přitom ani na duchovní pomoc zuboženému obyvatelstvu.

Vincenc založil řadu charitativních organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Charita Česká Republika

Největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytuje Charita celkem 788 registrovaných sociálních služeb, 165 zdravotních a hospicových služeb a 416 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2020 Charita v rámci všech těchto služeb pomohla bezmála 180 tisícům lidí.

Kontakt pro média:

Simona Cigánková

Charita Česká republika
simona.cigankova@charita.cz
tel.: +420 703 124 688

Jan Oulík
Charita Česká republika
jan.oulik@charita.cz
tel.: +420 603 895 984