Adresář

Celá ČR Tato organizace

Bc. Silvia Friedrichová

vedoucí služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 774 116 421     1kvoUb~93hIkQOQ90lxk27f7T-uk87j7T-M

Marcela Fritschková

vedoucí mateřského centra MALENKA
Tel: 733 755 932     88yo4954X9m%Cf5d6eBl5eaqT-uk87j7T-M

Mgr. Monika Fritzová

Sociální pracovnice
Tel: 739 003 116     8hAs1Z2.~bGJ5f56LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Ondřej Fruhbauer

sociální pracovník
Tel: 737 948 638, 272 941 972     %hpsR-da%eHJSi4WH-uk87j7_knrRO29g

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367     68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488     88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g

Ilona Fuksová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442     YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910     88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r