Adresář

Celá ČR Tato organizace

Zdeňka Koutníková

vedoucí Domova pro matky s dětmi
Tel: 495 221 810, 777 737 610     ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys

Miroslava Koutská, DiS.

vedoucí střediska pro lidi s duševním onemocněním
Tel: 736 764 898     8bEy9-5nW5xy_dicW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Radka Kováčová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 734 799 078     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Roxana Kovačová

terénní komunitní pracovník, Babinec
Tel: 734 799 080     6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys

Markéta Kovalčíková

koordinátorka IP
Tel: 584 401 270, 605 597 371     88EuVd546hIk21~c-onjGK%_%.As1W7%WkvDRW7r

Mgr. Patricie Kovalová

technický/provozní pracovník
Tel: 604 692 972     _8GBZ1~_TdBFR-enW7c-T65j4mnp3W7r

Vít Kovář

koordinátor Young Caritas
Tel: 739 054 880     cbGh1~l7~7c-U1.9X5prRb~lW5pJ

Monika Kovaříčková, DiS

vrchní sestra
Tel: 577 112 037, 605 586 937     clm%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Barbora Kovářová

Ředitelka Charity Kralupy n./Vlt.
Tel: 724 170 796     6hIk8~l7VX~xRc9.WkAy9d29g

Hana Kovářová

pracovnice v sociálních službách - CHPS

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981     58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M

Jitka Kovářová

pracovnice v sociálních službách - CHPS

Mgr. Pavlína Kovářová

koordinátorka Rané péče Třebíč
Tel: 606 860 551     ~8Ak637_VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bc. Veronika Kovářová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek, poradkyně pro pozůstalé, zdravotní sestra
Tel: 607 776 944, 565 383 321     6im%C%9d3kvw5f2938Es-Z29g

Mgr. Zuzana Kovářová

vedoucí Následné péče Jihlava
Tel: 731 616 676     gnMk4Z2c-onB5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Pavlína Kovářová, ml.

pracovnice humanitární pomoci a koordinátorka pomoci ukr. uprchlíkům
Tel: 731 625 585     _8IvZ.546hIk8~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Nataliia Kozachuk

Desk Officer pro Ukrajinu
Tel: 296 243 330     98Gk27~7TdBJR1.m67c-T65j4mnhTj