Adresář

Celá ČR Tato organizace

Mgr. Ondřej Fruhbauer

sociální pracovník
Tel: 737 948 638, 272 941 972     %hpsR-da%eHJSi4WH-uk87j7_knrRO29g

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367     68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488     88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g

Bára Funková, DiS.

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
Tel: 732 177 959     X8EkO-kc0lBFRYUS~8wr8Z84YanBZd54Ys

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb

Lenka FÜRSTOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382     7.AuRW-m~lGy.Z4WHoLC1~l4YanBZd54Ys

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910     88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r