Adresář

Celá ČR Tato organizace

Bc. Irena Řezníčková Šenkapounová, DiS.

sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 604 719     4krxRWh_ggvm1~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Eva Saláková

vedoucí aktivizační služby
Tel: 739 050 473     0onh9Zb76hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Ing. Bc. Petr Seidl

zástupce ředitele, statutární zástupce, vedoucí Centra Maják, sociální pracovník
Tel: 731 598 871     _.GBOc9aZem%C9.43dkmRb~lWlkmb

Jindřich Seifert

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 865     5bAn877%TlrsW3hlVX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Mgr. Markéta Sieglová

poradce rané péče, sociální pracovník
Tel: 731 598 866     88EuVd54%brq2~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Bc. Daniela Sršňová

poradce rané péče, sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 604 718     Z8AsV-54%kFx5f56LTxrO6a4Y8Es-Zi4Ys

Ing. Mgr. Tereza Šedivcová

vedoucí střediska, péče o dárce
Tel: 734 787 780     a.EobZ2k0_vFT~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Zdeněk Šturma

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 484 909     g_rxV92kanEwRYUS6akr1W77~bGk9W7r

Bc. Marie Teplá

vedoucí služby rané péče, sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 598 867     88EsVWj__enjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Bc. Terezie Tichá, DiS.

Vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Tel: 327 323 327, 733 741 171     a.Eob794abprRYUS6akr1W77~bGk9W7r

Miroslava Tomíšková

vedoucí Charitní pečovatelské služby, pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 960     8bEy9-5nW5Gy37ic-onjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Tomáš Veselý

správce budovy Centra Přístav
Tel: 739 053 631     ahzk9Wl_%.yIQOQc35uuO15j4mnCO1p

Ing. Monika Vítková

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 587 956     8hAs1Z2n4mxy.Z4WHduhY929WkvDRc29g

Petra Vraná

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 872     _.GBRWljWgnjGKa%TaxhTZhaa8FhTj