Adresář

Celá ČR Tato organizace

Bc. Iveta Bakešová

vedoucí občanské poradny, kontaktní osoba pro krizi na Ukrajině
Tel: 704 675 408     4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Mgr. et Ing. Lucie Drbalová

zástupkyně vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence, vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek
Tel: 731 619 782     7npsVW8jX8yy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Petra Dvořáková

vrchní sestra pro domácí zdravotní péči
Tel: 731 604 710     _.GBRW8n-knu5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys

Bc. Michaela Horníčková

vedoucí oddělení správy a provozu, PR
Tel: 704 600 295     8bprR3b7TaBB477c-onjGK7jTaxhTZhaa8FhTj

Mgr. Kateřina Hýsková

sociální pracovnice pečovatelské služby a osobní asistence, půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 704 675 399     68Go87d7TaLC1~l7VX~m8W.cT-nBZd5kT-M

Andrea Línková

koordinátorka dobrovolnického centra, fundraiserka
Tel: 736 548 106     WgqBVZ2d4gxy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Blanka Papertová

staniční sestra pro domácí hospicovou péči
Tel: 704 600 287     Xenx1Z2hWirB-~l7VX~m8W.cT-nBZd5kT-M

Bc. Monika Pavlousková

staniční sestra pro domácí zdravotní péči
Tel: 704 675 404     8hAs1Z2hWoyy_cagc8m%C1h43dkmRb~lWlkmb

Bc. Roman Pešek

ředitel organizace
Tel: 732 670 153     ~hzk4Wf_%.xjGK7jTaxhTZhaa8FhTj

Martina Soukupová, DiS.

vrchní sestra pro domácí hospicovou péči
Tel: 731 604 709     88EDZ.54%hHu_%enW7c-Tb2%65pk87j7%5pJ

Ing. Nell Stoupová

vedoucí a koordinátorka dobrovolnického centra
Tel: 704 675 407     9.yvOcjgbiBFRYUSYkkr1W77~bGk9W7r

Ing. Miroslav Svozil

poradce v občanské poradně
Tel: 731 604 713     _hEkU.56LTprRb~lW-uB_2~eT-M

Iveta Urválková

zástupkyně vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence, koordinátorka směn
Tel: 605 520 800     4orDRWkjc8yu5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys