Adresář

Celá ČR Tato organizace

Stanislav Brožka

prezident Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     %mnxZcb7c5oB5ja7VX~nT678T-uk87j7T-M

Patrik Coufal

vedoucí ekonomického oddělení, koordinátor pro mimořádné události
Tel: 731 441 760     0dBx5_4WH_prT02938Es-Z29g

Marie Forejtníková

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592     88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Radka Fraňková

koordinátorka spolupráce s Charitami; koordinátorka projektu Darovaný domov
Tel: 731 680 448     ~8quRW-jWgxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Alena Fremrová

PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel: 732 483 213     WerxRW-j0fEy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Jana Hrkalíková

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 435 344     58AkO6hcWevu5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Hana Kadlecová

sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 619 844     38AkO95-7.py.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373     ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Tel: 737 163 475     7npsVWag3hHD5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Vít Kovář

koordinátor Young Caritas
Tel: 739 054 880     cbGh1~l7~7c-U1.9X5prRb~lW5pJ

Nikola Novotná Marková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra; vedoucí Centra Agáta
Tel: 731 604 591, 603 281 300     9bxy2Z2eWkxy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Daniela Písková

personalistka a mzdová účetní
Tel: 734 284 901     Z8AsV-54_bFu5f56LTqmY164YanBZd54Ys