Adresář

Celá ČR Tato organizace

Pavel Březovják

vedoucí a pracovník v sociálních službách - Noclehárna
Tel: 731 626 134, 571 620 997     _8Io2W6j0sBF0Za6LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Ing. et. Bc. Martina Došková

PR, marketing, přímá pomoc, humanitární pomoc, veřejné sbírky
Tel: 731 340 299     88EDZ.54ZhFu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Ing. Gabriela Galetková

koordinátor ředitelství
Tel: 777 672 903, 571 619 981     4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

Ing. Jiří Gavenda

ředitel Charity Valašské Meziříčí
Tel: 571 619 979     5bEsO55n0gqkQOQnWezobW7%WkvDRW7r

Bc. Jana Hasalíková, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - SASanky
Tel: 605 045 952, 571 616 024     58AkO65kWevu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Bc. Ivana Holubová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - Terénní služba Domino
Tel: 733 741 678, 571 620 997     4onhY~bmXhIkQOQnWezobW7%WkvDRW7r

Bc. Pavla Koláčková, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - Zastávka
Tel: 734 435 314     _8IvRWag78pu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Bc. Edita Krejčí

vedoucí pracovník - Klub Zeferino
Tel: 776 771 441     0_vDRWaj0cpsQOQnWezobW7%WkvDRW7r

Bc. Markéta Krhutová

vedoucí služby a sociální pracovník Azylového domu pro matky s dětmi
Tel: 605 179 402, 571 616 657     88EuVd546kuE-~l7VX~FR-c_g5prRb~lW5pJ

Ing. Hana Krůpová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - Denní centrum
Tel: 739 706 634, 571 620 997     38AkO9hm_hIkQOQnWezobW7%WkvDRW7r

Bc. Radek Kutáč

vedoucí a sociální pracovník - Centrum Amika
Tel: 733 741 835     ~8qo1Wama8pjGKl77frJO1.7~bGkO1p

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

vedoucí a sociální pracovník SAS pro seniory a Denního stacionáře pro seniory a lidi se ZP RpR
Tel: 603 549 642, 571 654 954     genD_c947nFy.ca7VX~FR-c_g5prRb~lW5pJ

Bc. Martina Machová

vedoucí a sociální pracovník - Centrum osobní asistence
Tel: 776 243 674     88EDZ.5488pr5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Bc. Iveta Minářová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba Kelč
Tel: 776 746 341, 571 641 018     4orDRWca98Ey.Z4WHonv33p4YanBZd54Ys

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980     0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Jana Řiháková, DiS.

vedoucí Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřice
Tel: 603 549 618, 571 646 501     58AkOb~%WdBFRYUSc8ywVj2938Es-Z29g