Adresář

Celá ČR Tato organizace

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910     88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r

Iveta Kučerová

Kontaktní osoba pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek
Tel: 734 762 296     4orDRWamY.Ey.Z4WH9LC-b~90iuhT65j4mnhTj

Bc. Angela Mikšánková, DiS.

Zástupce vedoucí, sociální pracovník
Tel: 777 763 775     Wgto2Z2e4dFk49enW7c-Siil~bpo662938Es-Z29g

Ing. Pavel Pilmajer

Ředitel, statutární zástupce
Tel: 573 381 437, 731 646 911     ~.qs-3b6LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Iva Prejzková, DiS.

Vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 378 296, 775 635 014     4onh6b9bgdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel: 731 646 912, 777 763 781     cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb

Irena Svačinová

Vedoucí Osobní asistenční služby
Tel: 573 378 296, 775 635 018     4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Ludmila Trefílková, DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel: 777 763 784     7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys