Adresář

Celá ČR Tato organizace

Elena Svitičová

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 695 597     0erxRWin4mvm5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Lukáš Svoboda, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977     7nxk9Win-9BnRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340     38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Jana Svobodová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Tel: 731 629 964     %8zEV-4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Jitka Svobodová

pečovatelka
Tel: 568 851 146, 604 583 529     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Kristýna Svobodová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 739 394 317     _huyUZ4WH-uk87j75bps4W7r

Šárka Svobodová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 737 448 220     %8EuRWin-9Bn5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Ing. Miroslav Svozil

poradce v občanské poradně
Tel: 731 604 713     _hEkU.56LTprRb~lW-uB_2~eT-M

Petra Svozilová

pracovník odbytu, zákaznický servis, webadmin
Tel: 731 697 951     _.GBRWin-svv5f56LTFD8Zpf4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Marie Sýkorová

správa a řízení projektů EU
Tel: 731 433 000     88EsVWiq6hEy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Bc. Regina Sýkorová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 736 079     ~.ts4Z2kfdBB5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Zuzana Sýkorová

poradkyně rané péče
Tel: 778 470 702, 495 260 732     gnMk4Z2kfdBB5f56LTprRb~lWaxhTj