Adresář

Celá ČR Tato organizace

Anna Sůvová, Dis.

sociální pracovník

Iveta Sůvová

Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Tel: 603 564 162     4orDRWimchIkQOQcWiysT32938Es-Z29g

Irena Svačinová

Vedoucí Osobní asistenční služby
Tel: 573 378 296, 775 635 018     4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

MUDr. Lucie Světláková

primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 731 642 472     7npsVWin0myk1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb

Martina Svitáková

vrchní sestra domácí zdravotní péče
Tel: 736 472 795     g_Ek.~jf4irmVYUSYanBZd5n78Fs3W7r

Elena Svitičová

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 695 597     0erxRWin4mvm5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Lukáš Svoboda, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977     7nxk9Win-9BnRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Mgr. Alice Svobodová

vedoucí Krizové pomoci Znojmo
Tel: 736 529 292, 515 223 088     6kvJ5f5h-fBmQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Mgr. Alice Svobodová

vedoucí Charitní poradny Znojmo
Tel: 731 402 782     _hEkU.56LTMx58cgT-uk87j7T-M

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340     38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Jana Svobodová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Tel: 731 629 964     %8zEV-4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Jitka Svobodová

pečovatelka
Tel: 568 851 146, 604 583 529     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Kristýna Svobodová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 739 394 317     _huyUZ4WH-uk87j75bps4W7r

Bc. Michaela Svobodová

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492     %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys