Adresář

Celá ČR Tato organizace

Lýdia POMPOVÁ

pracovnice v sociálních službách, RKM
Tel: 518 761 828    

Věra Ponížilová, DiS.

Administrativní pracovnice
Tel: 734 796 139     c.EkO%ef4svv5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ

Dana Popelářová

účetní OCH Brno
Tel: 545 210 672, 734 435 444     Z8AkO%eh0enB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Bc. Marcela Popelová

sociální pracovnice - SASANKA
Tel: 733 755 831     88EmV-54_hCo2~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Mgr. Světlana Porsche

ředitelka Střediska Migrace
Tel: 224 813 418     8btBR196LTCBR654YanBZd54Ys

Jitka Pořízková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 598, 581 110 091     5bGuRWfg~bMu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj

Mgr. Marie Pořízová

vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Tel: 736 529 299     88EsVWfg~bMy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys

Mons. Pavel Posád

prezident Charity ČR
Tel: 296 243 344     _hFkUYUSX-ohTj

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Bc. Dana Pospíšilová

Koordinátorka Osobní asistence Třebíč
Tel: 604 707 395     -lnCZcj_9-rjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 733 755 847     58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Mgr. Kateřina Pospíšilová

vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče
Tel: 736 764 925     68Go87d7TiBC67ia7hIkQOQg7hzy_12938Es-Z29g

Lenka Pospíšilová

Péče o lidské zdroje
Tel: 739 259 764     7.AuRWfg%ivCZ-enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Mgr. Monika Pospíšilová, DiS.

personalistka, administrativní pracovnice, metodička VP
Tel: 731 405 538     8hAs1Z2h-lCs97bgc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb

Radka Pospíšilová

metodik sociálních projektů
Tel: 734 761 856     ~8quRWfg%ivCZ-enW7c-R1.gT-uk87j7T-M

Mgr. Renáta Pospíšilová

vedoucí Osobní asistence
Tel: 734 792 806     WlvC-3d907c-T65j4mnn1W7r

Simona Pošepná

ředitel,statutární zástupce,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 734 280 227     %bzy4Z2h-lrz4Z4WHcvvO6a4Y8Es-Zi4Ys