Adresář

Celá ČR Tato organizace

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Tel: 731 140 006     68Go87d7T_EkS9enW7c-27jg8.EsT32938Es-Z29g

Bc. Kristián Drapák

vedoucí
Tel: 603 148 127     ZknzR94WH-uk87j7RfBC-W7r

Bc. Dobromila Drapáková

sociální pracovník

Jana Drapáková

vedoucí kuchyně
Tel: 493 571 156, 493 520 225     6npra.4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Kristina Drapáková

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 713 433    

Lenka Drapáková

pracovník sociálních služeb

Mgr. et Ing. Lucie Drbalová

zástupkyně vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence, vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek
Tel: 731 619 782     7npsVW8jX8yy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Kamil Dreveniak

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Ing. Alena Drlíková

ředitelka organizace, statutární zástupce
Tel: 776 760 331     WerxRW8j7bxy.Z4WHkBua15ff5prRb~lW5pJ

Anna Drlíková

mzdová účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887     8sqIQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Jana Drmolová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 731 320, 581 110 091     58AkO2he-eBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Markéta Drmotová, Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel: 465 621 281, 734 769 713     _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ

Hana Drobílková

finanční účetřní
Tel: 545 426 619     38AkO2hgXbyu5f56LToB4~2938Es-Z29g

Mgr. Šárka Dršková

ředitelka projektu Magdala
Tel: 251 552 790     88tnR-56LTCBR654YanBZd54Ys

Renata Dubcová

koordinátorka humanitární pomoci
Tel: 732 686 968     ~.Ak-Z2-b9py.Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M

David Dubec

koordinátor humanitární pomoci
Tel: 605 233 403     Z8IsUW8mX.pjGK6j0-yk.W7%WkvDRW7r

Gabriela Dudíková

všeobecná sestra - DPP