Soucit s dlužníky projevily i některé soukromé instituce. Také ony se připojily k milostivému létu
24. listopadu 2021 Z domova

Soucit s dlužníky projevily i některé soukromé instituce. Také ony se připojily k milostivému létu

Milostivé léto nabízí šanci lidem, kteří se dostali do dluhových pastí a kvůli vysokým úrokům se z nich nemohou dostat. Novela zákona umožní lidem v exekuci u veřejnoprávních institucí zaplatit pouze původní půjčenou částku a penále jim odpustí. Dobrovolně se k nim přidaly i některé soukromé subjekty.

Pokud chtějí dlužníci milostivého léta využít, musí splnit několik podmínek. Splatit jistinu je možné pouze jednorázově v plné výši. A to v období mezi 28. říjnem 2021 až 28. lednem 2022. Spolu s dlužnou částkou je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 908 korun. Původně mohli dlužníci smazat svůj dluh pouze u veřejnoprávních věřitelů, ale k milostivému létu se začaly postupně přidávat dobrovolně i některé soukromé instituce.

Jedná se například o Komerční banku a její dceřiné společnosti Essox a Modrá pyramida. Dále svým zákazníkům odpustí penále Moneta Money Bank, Home Credit, Air Bank nebo Česká spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny. Nicméně podmínky k naplnění milostivého léta se mohou u jednotlivých soukromých subjektů na rozdíl od veřejnoprávních institucí trochu lišit. 

„Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc těm našim klientům, kteří se možná v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi, ale mají zájem svým finančním závazkům v budoucnu dostát,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný v tiskové zprávě z 12. listopadu 2021.

K jakým subjektům se milostivé léto naopak nevztahuje?

Milostivé léto se až na výše uvedené výjimky, které se k němu dobrovolně připojily, nevztahuje na většinu soukromých subjektů, zvláště pak na různé poskytovatele půjček a úvěrů, soukromé dodavatele energie, ale ani soukromé dopravce či telefonní operátory.

Netýká se ani správních a daňových exekucí (tedy například vymáhání daňových nedoplatků a pokut) či dluhů, které zatím vůbec nejsou v exekuci. Nelze ho uplatnit ani na peněžité tresty či jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávky na výživném, na náhradním výživném a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví nebo majetku.

Tuto dočasnou formu dluhové amnestie nemohou využít ani lidé v insolvenci nebo dlužníci, jejichž dluh u veřejnoprávní instituce byl přeprodán jinému věřiteli, například inkasní agentuře.

  1. Ti, kteří se chtějí zbavit svých dluhů v rámci milostivého léta, si v první řadě musí zjistit komu a kolik dluží. Možností, jak to udělat je hned několik:

    1. prostřednictvím portálu Centrální evidence exekucí (zpoplatněno), výpis z Centrální evidence exekucí lze získat také na poštovní pobočce CzechPoint (rovněž zpoplatněno),
    2. zasláním žádosti o výpis nařízených exekucí místně příslušnému soudu,
    3. kontaktovat přímo exekutora, nejlépe prostřednictvím datové zprávy nebo doporučeného dopisu.