Rodičům dětí, které zůstaly kvůli epidemiologické situaci doma, opět pomůže vyšší ošetřovné
16. prosince 2021 Z domova

Rodičům dětí, které zůstaly kvůli epidemiologické situaci doma, opět pomůže vyšší ošetřovné

Poslanci i senátoři schválili návrh MPSV na krizové ošetřovné ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu, které bude moci zpětně od začátku listopadu čerpat jeden z rodičů (případně jiný blízký příbuzný, například prarodiče) v případě, že byl nucen zůstat s dítětem doma. Ať už proto, že jeho dítě samo onemocnělo, bylo v karanténě, anebo proto, že musely školky, školy či školská zařízení kvůli epidemii covidu-19 uzavřít třídy.

Nárok na dávku, jejíž minimální výše činí 400 Kč na den (při plném úvazku), trvá po celou dobu uzavření školy či třídy nebo při nařízení karantény či izolace dítěti a vztahuje se i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění.

Nárok na krizové ošetřovné budou moci uplatňovat:

  • rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného, a budou mít možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne,
  • rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o nezaopatřené děti (až do 26 let věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Jak se uvádí v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z 15. 12. 2021, školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření. Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Schválené změny budou platit i zpětně, resp. od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Vrátit by se měla také „izolačka“

Poslaneckou sněmovnou i Senát již prošla také tzv. „izolačka“, tedy mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za kalendářní den pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění.

Finanční přilepšení nad rámec běžné „nemocenské“ (náhrady příjmu) by měl zaměstnanci vyplácet přímo zaměstnavatel a měli by na něj dosáhnout i lidé zaměstnaní na DPP/DPČ, pokud přispívají do systému nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce). Nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Smyslem tohoto bonusu je motivovat lidi, aby dodržovali hygienická opatření a nemuseli se bát ztráty příjmů, pokud zůstanou doma.

Také o tuto náhradu za výpadek příjmu budou moct lidé žádat zpětně, a sice s platností od 30. 11. 2021 do konce února 2022.