Stát přispěje lidem, kteří se kvůli cenám energií dostali do finančních potíží, na zálohy u DPI
30. listopadu 2021 Z domova

Stát přispěje lidem, kteří se kvůli cenám energií dostali do finančních potíží, na zálohy u DPI

Ukončení činnosti několika soukromých dodavatelů energie a výrazný nárůst cen energií znamená pro řadu domácností skokové zvýšení nákladů za dodávku elektřiny a plynu, a tedy i citelný zásah do domácího rozpočtu. S nečekaně vysokým vyúčtováním by měl pomoci stát, který bude lidem v nouzi a lidem, kteří se kvůli cenám energií dostali do finančních potíží, vyplácet prostřednictvím Úřadu práce ČR dávku mimořádné okamžité pomoci. V souvislosti s energetickou krizí lze zažádat i o některou z nepojistných sociálních dávek (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí). 

Mimořádná okamžitá pomoc na vyúčtování od DPI

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo lidem, jejichž dodavatel energií není schopen dostát svých závazků a kteří byli nuceni přejít do režimu dodavatele poslední instance, novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“. Jedná se o dávku jednorázovou a nenárokovou, která je určena na úhradu vyúčtování energií právě od DPI (dodavatelé poslední instance jsou určeni Energetickým regulačním úřadem a území republiky mají teritoriálně rozděleno).

Podmínkou vyplacení mimořádné okamžité pomoci je, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli, který nemá tak vysoké ceny (a tedy ani zálohy), a to nejpozději do konce letošního roku. Jakmile od DPI obdrží vyúčtování uhrazených záloh, může ho spolu s žádostí o podporu podat na kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa bydliště.

Odpuštění DPH za energie

Zmírnit dopady vysokých cen by mělo i mimořádné prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku, který již koncem října avizovalo ministerstvo financí. „Aktuální a předpokládaný růst cen energií, který zásadním způsobem zasahuje do rodinných rozpočtů domácností, představuje nepochybně mimořádnou ekonomickou situaci,“ uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová v tiskové zprávě z 20. 10. 2021. A tak v posledních dvou měsících (1. 11. až 31. 12. 2021) roku zaplatíme na zálohách čistě jen cenu samotné komodity bez DPH ve výši 21 %. Týká se to všech spotřebitelů bez rozdílu (tedy nejen těch, kteří jsou v režimu DPI), domácností i podnikatelů. Nulová daň se ale promítne až do konečného vyúčtování.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje

Dále vláda odsouhlasila, že od příštího roku nebudou domácnosti se spotřebou elektřiny do třech megawatthodin (MWh) platit poplatek za obnovitelné zdroje, který činí 495 Kč za MWh ročně. Konkrétní výše osvobození (max. 1485 Kč za rok) bude vycházet ze spotřeby daného odběrného místa a bude se týkat asi 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy.

Snížení listopadové a prosincové zálohy u DPI

Lidem, kteří se potýkají s masivním nárůstem výše záloh za energie u DPI, bude v období prvních dvou měsíců – tedy opět v listopadu a prosinci – umožněno zaplatit nižší zálohu. A to i přesto, že už jim byl zaslán výměr záloh v původní, nesnížené výši. Listopadová záloha se tak dá snížit u všech dodavatelů poslední instance, s výjimkou společnosti E.ON, na 50 % původně předepsané platby a ta prosincová na 60 % původní výše platby. Pokud se však chystáte možnosti snížených záloh využít, nezapomeňte, že je to jen dočasné řešení finanční situace a že si tak platbu pouze přesouváte do budoucna. Až bude totiž DPI vystavovat vyúčtování, zahrne do něj samozřejmě platbu za energie v plné výši, navíc pravděpodobně již i s DPH, a vy budete muset uhradit vzniklý nedoplatek.

Jak doporučuje postupovat Úřad práce 

  • Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z režimu DPI do standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, se dozvíte např. na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Najdete zde nejčastější otázky a odpovědi.
  • Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou částku, předneste novému dodavateli své možnosti.
  • Pokud už máte stanovené měsíční zálohy, a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného nedoplatku.
  • MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může přiznat na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato speciální dávka je časově omezená. Je možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od DPI.
  • O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud nebudete mít objektivně dostatek prostředků na pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a vaše příjmové, sociální a majetkové poměry vám neumožní tuto situaci překonat vlastními silami.
  • O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když vám po zaplacení stanovených záloh chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Každou žádost tak úřad posuzuje s ohledem na individuální situaci.
  • Podívejte se, jak o MOP žádat a co je třeba doložit.
  • Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Další možností je požádat o opakované dávky ze systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).