Podporujeme plnou teritorialitu exekutorů
10. června 2020 Z domova

Podporujeme plnou teritorialitu exekutorů

Nedostatek pracovní síly, administrativní a finanční náklady v řádu stovek tisíc až milionů korun, negativní dopady na výkonnost zaměstnanců a tím celého podniku. To je jen část negativních jevů, které provázejí současný systém exekučního vymáhání. Shodli se na tom odborníci na setkání s novináři, jež se konalo 8. června v prostorách Charity Česká republika. 

Změnit to má novela exekučního řádu, o jejíchž variantách budou 10. června jednat poslanci na zasedání ústavně právního výboru. Odborníci spolu se zaměstnavateli volají po přijetí komplexního balíku opatření.

Podle šetření Unie zaměstnavatelských svazů, kterého se zúčastnilo přes sto třicet zaměstnavatelů, se náklady spojené s exekuční agendou pohybují ve výši 500 až 3 tisíce korun na jednoho zaměstnance měsíčně. Podle Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, navíc současný systém exekucí vede k tomu, že dlužníci jsou zcela paralyzováni více způsoby exekučního vymáhání najednou, a tím vytlačováni mimo legální trh práce.

Každý jedenáctý dospělý je v exekuci, vyplývá ze statistiky Exekutorské komory ČR. A číslo neklesá. Být v exekuci přitom komplikuje život nejen dlužníkovi, ale paralyzuje celé hospodářství. Sám dlužník pak žije dlouhá léta v nejistotě, kdy na něj uhodí některý ze 156 soukromých exekutorů u nás. „Není pravda, že dlužníci si za dluhy mohou sami. Pomáhali jsme nedávno zaměstnavateli řešit případ zaměstnance, který do exekuce spadl kvůli dluhu manželky, o němž nevěděl,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro soiální oblast z Charity Česká republika.

„V souvislosti s dopady onemocnění covid-19 a očekávanou ekonomickou krizí jsou to právě jedinci s exekucemi, kdo jsou mezi prvními, jimž reálně hrozí propuštění z důvodu nadměrné administrativní zátěže, kdy jsou na zaměstnavatele kladeny vysoké nároky a přenášeny další povinnosti, navíc pod hrozbou vysokých pokut,“ uvádí ve svém prohlášení Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „Zaměstnavatelé přitom volají dlouhodobě po změně a většinově se shodují na parametrech takové změny. Jako žádoucí se zejména jeví systém 1 dlužník − 1 exekutor,“ doplňuje Lukáš Curylo.

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj