Charita se připojuje k Týdnu sociálních služeb
6. října 2021 Z domova

Charita se připojuje k Týdnu sociálních služeb

První říjnový týden vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí již po třinácté Týdnem sociálních služeb. Jako největší nestátní poskytoval sociálních služeb v České republice se k této akci, která má za cíl zviditelnit práci lidí v sociálních službách a informovat širokou veřejnost, o tom, co jsou sociální služby a jaký je jejich význam, spolu s dalšími organizacemi připojujeme i letos.

Chceme ukázat, že sociální služby jsou v České republice kvalitní, pomáhají statisícům lidí a umožňují jim zachovat lidskou důstojnost a soběstačnost. Jen za rok 2020 pomohla Charita Česká republika v oblasti sociální péče více než 27 tisícům lidí, a to například v denních a týdenních stacionářích či centrech denních služeb, které provozujeme, dále v zařízeních s pobytovou službou, jako jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, ale třeba i chráněné bydlení. Rozsahem nejvýznamnější jsou pečovatelské terénní služby, jejichž prostřednictvím byla v loňském roce poskytnuta pomoc bezmála 19 tisícům klientů a celkově se jednalo o 3,7 milionů výkonů.

Sociální služby se staly nedílnou součástí moderní společnosti a jejich význam nadále stoupá. Lze dokonce říct, že v nějaké podobě se dotýkají každého z nás. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, nejen našim sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.