Celostátní oslavy Dne Charity začaly. Připojte se i vy
23. září 2021 Z domova

Celostátní oslavy Dne Charity začaly. Připojte se i vy

Pojďme společně slavit! Napříč celou republikou právě probíhají rozmanité akce k uctění svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Oslavy se konají v průběhu září i října a jejich nabídka je vskutku pestrá.  

Připravili jsme sérii nejrůznějších akcí. S radostí každého přivítáme na dnech otevřených dveří, koncertech, výstavách, soutěžích pro děti či bohoslužbách. Při příležitosti Dne Charity představíme široký záběr našich činností a pomoci pro různé typy lidí v nouzi. Smyslem podzimních akcí je „obdarovat“ zájemce, a zároveň si získat jejich přízeň.

„Máme čím se pochlubit a zároveň je to příležitost veřejnost více seznámit s naší službou. Chceme také vyjádřit naši vděčnost všem našim příznivcům a dárcům, kteří nás podporují a bez nichž bychom naši práci mohli dělat jenom stěží,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.

Těšíme se na vás!

Vincenc z Pauly

Vincenc z Pauly (1576–1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje.

Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu.

Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.