Cesta na Ukrajinu: Při předávání materiální pomoci nás přepadlo několik raketových poplachů
5. května 2022 Z domova

Cesta na Ukrajinu: Při předávání materiální pomoci nás přepadlo několik raketových poplachů

Ukrajina je země s krásnou přírodou a s dobrosrdečnými lidmi, kteří jsou nyní nuceni žít ve smutku války. A právě proto jsme v těchto dnech s ní a pomáháme.

Před několika týdny jsme uskutečnili již druhou cestu přímo do míst, která nám jsou velmi blízká. První cestu iniciovala paní z Ukrajiny, se kterou jsem se seznámila v autobuse na cestě z Nadvirne, partnerského města Krnova, a právě sem směřovaly naše kroky s pomocí i nyní. Paní prosila o poskytnutí pomoci v obci Krásná, kde se starají mimo jiné o maminky s dětmi a seniory přicházející z východu země.

Podpořte sbírku Charita pro Ukrajinu

V Charitě Krnov jsme spojili své síly, oslovili lidi, kteří projevili zájem pomoci, a během tří dnů jsme dostali spoustu materiálních potřeb (zdravotní materiál, potraviny, drogerii, pracovní oděvy). Původně bylo naplánováno, že předáme pomoc na hranici, ale protože se situace měnila každým dnem, byli jsme nakonec požádáni, abychom vše převezli přes hranice s doprovodem z Ukrajiny.

Museli jsme dorazit na místo do deseti hodin večer, před zákazem nočního vycházení. Přespali jsme v domě člověka, který nás doprovázel, a druhý den ráno jsme předali pomoc nejprve v obci Krásná, a poté pokračovali do města Nadvirna. Také zde jsme se setkali s panem starostou, zástupci města a ředitelem Charity, otcem Andrijem. Předali jsme jim materiální pomoc a domluvili se na další.

Během našeho pobytu na Ukrajině proběhly tři raketové poplachy – dva v noci a jeden během dne. Pro lepší informovanost místních obyvatel byla vytvořena aplikace sledující a hlásící raketové útoky, a to jak ze severu, tak z jihu. Na mobilu se vždy zobrazí varování, spustí se sirény a otevře se mapa regionu s útokem. Proto měl každý Ukrajinec, se kterým jsme se potkali, v ruce mobil.

Po návratu domů jsme měli jen pár dní na přípravu dalšího kamionu, který zajistila Charita Ukrajina a který měl tentokrát odvézt polohovací elektrická lůžka, zdravotnický materiál a potraviny. Byly to velmi náročné dny. Cesta s kamionem trvala dlouhých 26 hodin. Doprovázeli jsme jej až na místo předání do partnerského města Nadvirna.

Na cestě jsme opět zažili raketové poplachy, lety stíhaček a spoustu kontrol vojáků. Nebáli jsme se, máme k Ukrajině velmi hezký vztah – vždyť i naše město Krnov poskytuje přístřeší téměř 300 lidem z Ukrajiny. Učíme se od sebe navzájem jazyk, kulturu, zvyky, trpělivost, úctu, pokoru a žijeme ve vzájemné naději, že dobro zvítězí nad zlem. Lidé z Ukrajiny si přejí návrat do své vlasti.

Děkuji všem kolegyním a kolegům z Charity v Krnově, i těm, kteří nám přispěli.

Autorka textu: Bc. Monika Dudová

  • Shromáždili jsme praktické informace pro uprchlíky z Ukrajiny v češtině i ukrajinštině, aby se na našem území mohli lépe zorientovat.