Aby rodina mohla být úplná. V sobotu 15. května slavíme Mezinárodní den rodiny
15. května 2021 Z domova

Aby rodina mohla být úplná. V sobotu 15. května slavíme Mezinárodní den rodiny

Základem zdárného vývoje dítěte v dospělého člověka je výchova ve funkční rodině. Co když však rodiče svoji roli nezvládají, anebo si nevědí rady ani sami se sebou? To je pak jejich pozice při výchově dětí velmi ztížená. V těžkých situacích je tady Charita, která na podobné situace pamatuje a nabízí podporu a pomoc. Například prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), které dokážou rodinám poskytnout intenzivní a komplexní podporu při řešení složitých situací, a předcházet tak nebo minimalizovat ohrožení dětí. To, jak významnou roli ve společnosti hraje fungující rodina, si připomínáme právě dnes, kdy slavíme Mezinárodní den rodiny.  

Charitní SAS se staly záchrannou sítí pro rodiny s dětmi i v době pandemie covidu-19, kdy by bez pomoci se zajištěním techniky, zprostředkováním komunikace se školou a podpory rodičů při učení zůstalo mnoho dětí zcela vyloučených ze vzdělávání. SAS řešily také zhoršenou finanční situaci rodin, hrozící ztrátu bydlení a mnohé další potíže eskalující v době pandemie.

Jedná se o službu, na kterou se rodina může obrátit prakticky s čímkoliv. A čím dříve se na ni obrátí, tím lépe. Včasná podpora je stěžejní pro minimalizaci negativních dopadů pro děti a celé rodiny i pro předcházení zbytečnému odebírání dětí z rodin. SAS však pomáhá také s návratem dětí do rodiny, pokud musely být odděleny z důvodu absence bydlení, výkonu trestu odnětí svobody u rodičů či na základě jiných závažných skutečností.

V dětských domovech a státem hrazené náhradní rodinné péči žije v České republice stále více než 20 tisíc dětí. A další děti žijí v rodinách, které se potýkají s různými potížemi, a hrozí zde oddělení dítěte od rodiny či jiné závažné dopady.

K tomu, aby SAS mohly pomoci všem rodinám, které jejich podporu potřebují, musejí mít dostatečné kapacity a být pro rodiny dostupné. Proto se věnujeme také prosazování systémových změn, které umožní síť SAS a dalších služeb pro rodiny s dětmi rozšířit tak, aby byly k dispozici všem, kdo podporu potřebují. To je také důvod, proč jsme spojili své síly s organizací LUMOS. Abychom společně shromáždili data o činnosti SAS a na jejich základě společně usilovali o systémové změny. V blízké době budeme ve spolupráci s LUMOS publikovat výslednou zprávu z tohoto šetření.

Na obrázku jsou rodiny v parku v podání ilustrátorky Natálie Březinové.