Žádost o potvrzení o daru

Pro potvrzení o daru vyplňte formulář na této stránce. Potvrzení o poskytnutém daru všem dárcům rozesíláme automaticky do 31. 1. následujícího roku. Jestliže jste si tedy od nás již potvrzení o daru vyžádali, můžete ho daňově uplatnit jen jednou. Pokud jste ovšem v průběhu roku darovali vícekrát, použijte potvrzení o všech darech za zúčtovací období. V případě dotazů nás kontaktujte na Z8EIQOQ938Es-Z29g.

Pokud jste přispěli do sbírky pro lidi zasažené tornádem na Moravě na č. ú. 4211325188/6800, vyplňte formulář Diecézní Charity Brno.

(V případě, že potřebujete potvrzení na firmu, jde o povinný údaj.)

(Ze zákona je nutná jednoznačná identifikace dárce, se kterou pomůže právě datum narození. Některé finanční úřady na tomto údaji trvají, jiné přijímají potvrzení i bez něj. Pokud datum narození uvádět nechcete, lze jej doplnit i později, na základě žádosti vašeho finančního úřadu.)

Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy

Informace o daru

Zaslání potvrzení

Souhrnné potvrzení o daru za celý předcházející rok Vám automaticky zašleme do 31. ledna. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete potvrzení dříve, dejte nám, prosíme, vědět v komentáři. Děkujeme.

(V případě, že nám chcete sdělit další informace relevantní pro potvrzení, např. jiná korespondenční adresa, více účtů atd., napište svůj komentář.)

Ochrana osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen „Charita Česká republika“) byly zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita Česká republika zároveň prohlašuje, že tyto osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

dvaplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.