Podcast Charitalk

ChariTALK je nový podcast Charity Česká republika, která pomáhá lidem v nouzi už 100 let. V podcastu budeme zpovídat osobnosti nejen z Charity, vyprávět příběhy, vysvětlovat filantropickou práci, nabízet řešení, ale také bořit tabu u témat, jako jsou umírání, domácí péče či domácí násilí nebo sebevraždy.

Lucie Bílá je úžasná zpěvačka s dobrým srdcem. Charitativní práci dělá nezištně vlastně už od malička. V rozhovoru prozradila, proč má potřebu pomáhat, co je jejím hnacím motorem, ale třeba i to, jak bojovala o život a jak se loučila s maminkou.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Dluhy jsou stigma, ale do dluhové pasti se může dostat každý z nás. Až 600 lidí za rok navštíví charitní dluhovou poradnu v Brně a s některými z nich řeší sociální pracovníci jejich situaci i dva roky. Lidé, kteří přicházejí do poradny, jsou často zmatení a své situaci nerozumí. Pokud ale mají dostatečně velkou motivaci vymanit se ze svých dluhů, jsou jejich vyhlídky na oddlužení nadějné. 
 
O dluhových pastech, finanční gramotnosti, osobním bankrotu i o tom, zda se více zadlužují muži, nebo ženy, mluví Jan Dvořáček, koordinátor dluhové poradny a koordinátor sociální rehabilitace Diecézní charity Brno.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotních služeb u nás a průkopníkem v domácí péči. O té jsme si povídali s Ludmilou Kučerovou, skvělou zdravotní sestrou, empatickým člověkem a bojovnicí za práva zdravotních sester. Nejenže je domácí péče osmkrát levnější než pobyt v nemocnici, ale zároveň se doma cítíme lépe, protože jsme obklopeni svými nejbližšími. Ludmila Kučerová v podcastu mluví o práci zdravotních sester v Charitě, financování domácí péče i o tom, zda můžeme poznat, že náš milovaný člověk už skutečně odchází. 

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem? Jaký byl začátek uprchlické vlny po ruské invazi na Ukrajinu? Klára Boumová, která má v Charitě na starosti oblast migrace v České republice, mluví o aktuální situaci způsobené válkou na Ukrajině, jak se měnila v čase, i co nám jako zemi přinesla. Zároveň vyvrací mýtus, že lidé, kteří mají drahé auto, nepotřebují naši pomoc. Jak Charita pomáhá cizincům v České republice?

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Charita úzce spolupracuje s Potravinovou bankou. A právě o ní jsme si povídali se Štěpánem Doušou, vnukem ředitelky a zakladatelky Potravinové banky Věry Doušové. Jak Potravinová banka získává jídlo, na co se zaměřuje, a jsou Češi solidární? Štepán se s námi podělil i o svůj silný životní příběh. O svém těžkém dětství i několikaletém boji s obezitou. I přes všechny strasti, které mu život nadělil, je ale Štěpán člověk, který chce pomáhat a rád šíří radost.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Bez hudby si Olga Medlínová nedokáže představit život. Je ředitelkou Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny. A právě tam s klienty často provozují tzv. muzikoterapii - nebo jak oni říkají Zpívánky. Paní Olga mluví o síle hudby i jak vypadá typický den seniora, který u nich našel druhý domov.

PŘEHRÁT

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

V předvánočním čase jsme si povídali s knězem Zbigniewem Czendlikem o duchovním rozměru pomoci, altruismu, a co člověku přináší, když pomáhá druhým. V rozhovoru lidsky vysvětluje, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a vírou, co je odpuštění a čeho můžeme na smrtelné posteli litovat.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

Tříkrálová sbírka je největší dobročinná sbírka v České republice. Každý rok pomůže desítkám tisícům lidí v nouzi. Jaké byly její začátky, kam putují peníze ze sbírky, a v čem je její kouzlo? O tom jsme si povídali s koordinátorkou Tříkrálové sbírky Gabrielou Víšovou.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY

V tomto díle ChariTALK jsme mluvili o velmi vážném tématu - domácím násilí. Pozvali jsme si pplk. Mgr. Martinu Petrovičovou, která se na Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR věnuje mimo jiné problematice domácího násilí, a to více než 20 let. Mluvili jsme o kořenech domácího násilí, jací lidé ho páchají, obtížnostech jeho vyšetřování a pomoci obětem. Protože jak Martina Petrovičová říká, obětí trestného činu se může stát každý z nás.

YOUTUBE

SPOTIFY

ČESKÉ PODCASTY