Vyjádření k tříkrálovému koledování
11. ledna 2023 Tiskové zprávy

Vyjádření k tříkrálovému koledování

Tříkrálové koledování je starý lidový zvyk. Postavy tří králů, mudrců, odrážejí středověkou představu tří tehdy známých kontinentů – Asie, Evropy a Afriky – tedy celého světa, kteří se do Betléma přišli poklonit právě narozenému Spasiteli.

„Černý“ král Baltazar, zosobňující Afriku, je v celém příběhu postavou váženou, panovnickou, stejně jako ostatní dva – Kašpar a Melichar.

Tříkrálovému koledování dala Charita Česká republika nový formát organizováním Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá od roku 2001. Její výtěžek je určen na pomoc lidem v nouzi v České republice a část z ní také na zlepšování podmínek v zahraničí. Jsme proto vděčni za všechny koledníky, kteří ve svém volném čase jdou koledovat a pomáhají tím lidem v nouzi.

Charita Česká republika

je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytujeme všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektujeme práva i důstojnost každého člověka.