Milostivé léto dává dlužníkům v exekuci šanci na nový život
20. října 2021 Tiskové zprávy

Milostivé léto dává dlužníkům v exekuci šanci na nový život

Možná desetitisícům lidí původně malé dluhy narostly řádově právě zejména kvůli enormně vysoké penalizaci. Těmto dlužníkům umožňuje novela exekučního a občanského soudního řádu nyní uhradit dluh bez penále a úroků.

Pro lidi, kteří mají dluhy u veřejnoprávních institucí, přichází v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 takzvané milostivé léto. Jedná se o jednorázovou možnost uhradit své dluhy výrazně levněji. Pro lepší představu jde například o dluhy na úhradách sociálního či zdravotního pojištění, za nájem obecního bytu, či vůči institucím typu ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice a podobně, které jsou vymáhány soudním exekutorem.

Původní dluhy, které narostly často mnohonásobně kvůli vysokým úrokům, penále atd., budou lidé moci během následujícího čtvrtroku splatit právě bez tohoto navýšení. Uhradí pouze jistinu - tedy základní dlužnou částku, a k ní bude dlužníkovi připočten pevně stanovený administrativní poplatek 908 korun za náklady vzniklé vyřízením věci. Zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství bude dlužníkům odpuštěno.

„Milostivé léto vítáme. Na legislativních změnách jako nezisková organizace pracující s chudými rodinami, které se dostaly do dluhových pastí, dlouhodobě aktivně spolupracujeme a podporujeme je. Věřím, že milostivé léto umožní řadě lidí zbavit se dluhové zátěže a vrátit se s úlevou do běžného života. Tato proměna přinese užitek nejen jim a jejich dětem, ale celé společnosti,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika v sociální oblasti.

  • Kdy: Milostivé léto je účinné od 28. 10. 2001 do 28. 1. 2022. Pozor: Je třeba počítat s tím, že jakékoli platby, zamýšlené na úhradu dluhu v rámci milostivého léta, které přijdou exekutorovi kdykoli před tímto datem, budou použity jako dosud, tj. na úhradu příslušenství, a nikoli základní částky – jistiny.  Exekuční srážky tudíž nebudou do platby na milostivé léto započteny.
  • Kdo: Odpuštění příslušenství k dluhu se vztahuje pouze na exekuce vymáhané soudní cestou, čili soudním exekutorem. Netýká se tedy správních a daňových exekucí. Dlužník též nesmí být v insolvenci.
  • Komu: Jde o dluhy veřejnoprávním subjektům jakými jsou například: stát, územní samosprávný celek (i městská část, obvod), státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace územního samosprávného celku (např. kraje), veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, státní fond, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, ústav či obecně prospěšná společnost, založené státem nebo územním samosprávným celkem, státní či národní podnik, zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, dopravní podnik, nedále pak právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast apod.
  • JAK: Při platbě jistiny musí dlužník uvést, že chce využít milostivého léta, a vyzvat exekutora, aby postupoval dle zákona číslo 286/2021 Sb., části 2, článku IV, bodu 25. Přesné znění paragrafu citovaného zákona najdete v přiloženém dokumentu

Pro více informací nejen k milostivému létu, ale i z oblasti rodinného práva, dluhového poradenství, pracovně-právních vztahů, sociálních dávek a podobně se mohou zájemci obracet zdarma na naši síť charitních poraden, které ke klientům přistupují individuálně, ohleduplně a diskrétně. Charita Česká republika vybudovala po celé republice síť 72 poraden, z nichž 53 poradí klientům s kroky, potřebnými k oddlužení. Důležité je přesně dodržet stanovený termín.

Kontakt pro média:

Simona Cigánková

Charita Česká republika
simona.cigankova@charita.cz
tel.: +420 703 124 688