Letošní Tříkrálová sbírka je rekordní. Peníze již pomáhají!
2. června 2022 Tiskové zprávy

Letošní Tříkrálová sbírka je rekordní. Peníze již pomáhají!

Příspěvky z úředně rozpečetěných pokladniček a z účtu Tříkrálové sbírky jsou sečteny a ověřeny.  Výsledná částka předčila všechna naše očekávání: potřebným po celém Česku pomůže díky štědrým dárcům rekordních 141 371 664 korun. Děkujeme!

Již 22. ročník populární Tříkrálové sbírky tak letos skončil velkým úspěchem. Díky štědrým dárcům proto můžeme pomoci dalším potřebným.

„Výsledky Tříkrálové sbírky za rok 2022 jsou impozantní. V roce 2000, kdy se sbírka zrodila v olomoucké arcidiecézi, se podařilo vybrat osm a půl milionu korun. Z dobrého nápadu v regionu se v průběhu let stala nejen krásná tradice, ale také největší celostátní charitativní sbírková akce u nás. Děkuji nejen našim koledníkům, koordinátorům, organizátorům sbírky, a také všem dalším, kteří se na jejím zdárném průběhu podíleli. Velké díky patří také dárcům, kteří velkoryse přispěli na konkrétní projekty pomoci potřebným v jejich kraji, městě či obci. Je pro nás nesmírně povzbudivé vědět, že lidem není lhostejný osud strádajících, nemocných, osamělých, seniorů, handicapovaných, dětí z chudých rodin nebo i těch, kteří se ocitli na okraji společnosti,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

„Mám velkou radost z toho, že se úsilí mých charitních kolegů a našich dobrovolníků přetavuje v každoroční pomoc pro statisíce klientů Charity. V tom spatřuji hlavní poslání naší činnosti: ulehčujeme život těm, kteří si sami pomoci nemohou či neumějí, těm, kteří se s důvěrou obrátili na naši charitní síť s žádostí o pomoc, i těm, kteří třeba od života už nic pěkného nečekají  - a my jim ho pomáháme proměnit v radost a naději,“ dodává Lukáš Curylo.

 „Tříkrálová sbírka se v průběhu let zmodernizovala, používá nejnovější komunikační nástroje, darovat lze online, mnoho informací se dárci dozvědí na našich sociálních sítích. Hlavní poselství a milá tradice ale zůstávají: veselí koledníci přicházejí k našim dveřím, rozdávají radost a pohodu; ve svátečním čase nás obdarují tradičními cukříky, přinášejí požehnání domovům, svým smíchem i koledami pomáhají šířit dobrou náladu, a tím otevírat dveře i naše srdce,“ uvádí Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky. „Za všechny, kterým Charita může díky sbírce pomoci, děkuji. Díky ale patří hlavně velkorysým dárcům, pracovitým a obětavým koledníkům, našim úžasným koordinátorům a samozřejmě také partnerům sbírky,” doplňuje Gabriela Víšová.

A jak peníze ze sbírky pomohou, případně již pomáhají?

 • Diecézní Charita České Budějovice podpoří provoz krizového bytu. Byt je určen jak pro oběti domácího násilí, tak pro ty, kterým povodeň nebo požár vzal střechu nad hlavou. Těm, kteří museli z minuty na minutu opustit svůj domov. 
 • Charita Strakonice využije získané prostředky na nákup automobilů pro terénní sociální služby. Spolehlivý vozový park je nezbytný pro to, aby charitní pracovnice mohly dojíždět do domácností klientů, rozvážet obědy a pomáhat všem, kteří to potřebují. 
 • Stejně tak Oblastní charita Klatovy použije část vykoledovaných peněz k obnově vozového parku pečovatelské služby. Zde naši kolegové pomáhají zejména seniorům v jejich domácím prostředí se základními úkony všedního dne; vyjíždějí každý den, ráno i odpoledne, a po domluvě dokonce i o víkendu do sedmi oblastí na Klatovsku.
 • Díky Tříkrálové sbírce se uživatelky klatovského charitního Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni dočkají nových protipožárních dveří do svých bytových jednotek.
 • Charita Pelhřimov již z Tříkrálové sbírky financovala přímou pomoc hned několika potřebným osobám. Nebýt vykoledovaných peněz, nemohly by například dvě děti z chudých poměrů obědvat se spolužáky ve školní jídelně.
 • Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Chrudimi i v dalších místech.
 • Ve Dvoře Králové nad Labem věnují vykoledované peníze na podporu Centra Klubko pro pěstounské rodiny, v Jilemnici na zajištění provozu Mateřského centra Rodinka, v Přelouči na rekonstrukci a vybavení Jakub klubu pro děti a mládež.
 • Poličská Charita z tříkrálových darů podpoří službu Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním a vznik nového Centra duševního zdraví ve Svitavách.
 • Na Náchodsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením.
 • Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb.
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z části výnosu sbírky pořídí svozové auto pro imobilní klienty denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.
 • Na Kutnohorsku, Jičínsku i v dalších regionech z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.
 • Část výtěžku věnují naše Charity také na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové.
 • Farní charita Stodůlky z pražské diecéze zakoupila z výtěžku Tříkrálové sbírky mechanický invalidní vozík pro seniorku, která se vrátila po hospitalizaci domů. Charita ve Stodůlkách pečuje v rámci domácí zdravotní péče o nemocné a podporuje i pečující osoby, pro které pořádá podpůrné skupiny; v případě potřeby též zapůjčí kompenzační pomůcky. Nový invalidní vozík byl pořízen za 9 000 korun a v budoucnu poslouží dalším klientům stodůlecké Charity, kteří ho budou potřebovat.

Graf TKS

Graf TKS1

Historie sbírky

Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější sbírkou v České republice. Počátkem ledna děti převlečené za biblické tři krále oznamují lidem v ulicích, že se v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný nový rok, předávají drobné dárky – kalendáře či balený cukr – a píšou na dveře požehnání. Při tom sbírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z těchto peněz jsou každoročně podpořeny stovky záměrů, drobných projektů pro lidi v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky každoročně stoupá, hranice 100 milionů korun byla poprvé překonána v roce 2017; výjimkou byl první „covidový“ rok 2021, kdy naši koledníci nesměli kvůli protipandemickým opatřením koledovat v ulicích, nicméně jsme se popasovali i s touto výzvou a kasičky rozmístili na různých stanovištích po celé zemi. Pomohla také online forma koledování.

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou online. Jednorázově nebo trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Více informací o sbírce naleznete na webu Tříkrálové sbírky

Z centrálního účtu je výnos rozdělen podle vnitřního klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Kontakt pro média:

Simona Cigánková
tisková mluvčí Charity Česká republika
e-mail: simona.cigankova@charita.cz
tel.: +420 703 124 688

Gabriela Víšová 
hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky
e-mail: gabriela.visova@charita.cz
tel. +420 731 598 790