K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha
13. června 2018 Tiskové zprávy

K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha

Charita Česká republika se letos věnuje tématu Mladí a chudoba. Společně s Českou biskupskou konferencí a společností Median k němu připravila výzkum, který potvrdil předpoklad, že nejvíc záleží na tom, do jakých podmínek se narodíte. Jinými slovy, že chudoba je v Česku dědičná. K tématu vznikla i série fotografií Tomáše Pospěcha z nízkoprahového zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tento typ sociálních služeb je totiž jedním z účinných nástrojů, kterým Charita v celé republice dětem a mladým lidem pomáhá.

Podobných zařízení je v rámci sítě Charity po celé republice 69 a pravidelně je navštěvuje skoro devět a půl tisíce dětí a dospívajících. U nás nacházejí zázemí, kamarády i pomoc. Třeba se školními úkoly, s nimiž jim rodiče se základním vzděláním nedokážou pomoci. Řada z dětí nikdy nechodila do zájmových kroužků, protože na ně jejich rodičům už nezbývají peníze. Doma mnohdy nemají ani klidné místo, kde domácí úlohu napsat. Charita proto nabízí během školního roku bezplatné doučování ve svých nízkoprahových klubech a dobrovolnických centrech, které vyrostly v lokalitách ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v pohraničí i ve vnitrozemí. Mnohé z klubů a center také připravují děti a mládež k přijímacím zkouškám na střední školy a do učilišť. Doučování poskytují rovněž některá ze 41 našich dobrovolnických center.

Snímky z lipnického nízkoprahu

Fotografa Tomáše Pospěcha jsme přizvali ke spolupráci a společně jsme vybrali k nafotografování série Nízkoprahové zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou, která spadá pod Charitu Hranice. „Tomáš Pospěch totiž z Hranic pochází a jejich okolí systematicky mapuje. Díky spolupráci s ním máme před sebou namísto tradičních ilustračních snímků dílo, kterému jsme dali vzniknout. Právě tahle drobná nadstavba, přesah do jiné oblasti, je něco, co naše téma, které je primárně sociální a sociologické, obohacuje a dál rozvíjí,“ uvedla Simona Juračková, vedoucí oddělení komunikace Charity Česká republika. Fotografie jsou zamýšleny jako volný cyklus využitelný společně s tématem. Například pro jeho ilustraci v médiích.

Novinářům jsou snímky k dispozici ke stažení zde.

Autor fotografií k jejich vzniku uvádí: „Setkání s dětmi, které navštěvují nízkoprahové zařízení Fénix, probíhalo formou fotografického workshopu. Ty děti, které měly písemné povolení rodičů se zveřejněním fotografií, byli herci. Ostatní jsem zobrazoval zezadu nebo doplňovali obraz rukou nebo ramenem…. Další nosily stativ, svítily, pomáhaly držet rekvizity, vymýšlely, co by se mohlo fotografovat. Přinejmenším poznaly další profesi a vydatně si vyhrály. Snímky zachycují, co ve Fénixu obvykle dělají. Na pár fotografiích pak předvádějí, jak to vypadá, když nedělají nic.“

Tomáš Pospěch (*1974) je historik umění, vizuální umělec a kurátor. Vystudoval ITF FPF SU v Opavě (1998, doktorát 2013) a dějiny umění na FF UK v Praze (1999). Od roku 1997 působí na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, v letech 1997–2007 rovněž na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Jana Jindry, knih Jiří Hanke – Pohledy z okna mého bytu, o současné slovenské dokumentární fotografii Slovensko, antologie textů Česká fotografie 19382000 v recenzích, textech, dokumentech a na ni navazujícího souboru studií Myslet fotografii nebo knihy článků a fotografií Eugena Wiškovského Obrazová fotografie. Vedle toho je spoluautorem výstav a knih Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Tenkrát na Východě, Slovenská nová vlna, 80. léta nebo Šumperák. Publikuje v časopisech Art+Antiques, Fotograf, Photonews, Sešit.


K průzkumu

Téma Mladí a chudoba jsme si v rámci společného projektu České biskupské konference a Charity Česká republika podporovaného nadací Renovabis zvolili pro celý rok 2018. Průzkum Mladí a chudoba byl realizován v dubnu 2018 na reprezentativním vzorku 800 mladých ve věku 18–30 let žijících na území České republiky. Výzkum zpracovala pro Charitu Česká republika a římskokatolickou církev společnost Median. Na zadání průzkumu a jeho vyhodnocení se podílely PhDr. Kateřina Pulkrábková (ČBK), Mgr. Martina Veverková a Mgr. Simona Juračková, Ph.D., (Charita Česká republika) a tým společnosti Median v čele s Danielem Prokopem. Výsledky průzkumu budou od 13. 6. 2018 zveřejněny na webu charita.cz.

Více o průzkumu naleznete zde.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytují organizace Charity 822 registrovaných sociálních služeb, 85 zdravotních služeb a 329 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2016 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 135 171 osobám. Pro mladé lidi a rodiny Charita Česká republika provozuje 40 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni (v roce 2016 to bylo 1 219 rodin / 3 393 uživatelů), 4 domy na půl cesty (78 uživatelů), 69 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (9 389 uživatelů) a 59 sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (2 444 uživatelů).