Druhá vlna koronaviru je na obzoru – a na mobilní hospice se zapomnělo
20. srpna 2020 Tiskové zprávy

Druhá vlna koronaviru je na obzoru – a na mobilní hospice se zapomnělo

Zdravotní sestry a lékaři domácích hospiců jsou pracovníky tzv. první linie, kteří se starali o nejohroženější skupiny během jarní pandemie covid-19. Přestože byli při výkonu své práce vystaveni riziku nákazy onemocněním covid-19 stejně jako pracovníci zařízení lůžkové péče či zdravotnické záchranné služby, nevztahuje se na ně dotační program Ministerstva zdravotnictví určený k vyplacení mimořádných odměn. Odměny pro nemocnice jsou plošné – tedy i tam, kde byl provoz omezen. Zvýšené nasazení zaměstnanců domácích hospiců není ohodnoceno vůbec.

Fórum mobilních hospiců a Charita Česká republika poslaly otevřený dopis na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o nápravu této situace. „Za kritické období březen a duben se námi sdružení poskytovatelé mobilní specializované paliativní péče postarali o 40 % více pacientů než za stejné období v minulém roce a svou činností tak ulevovali a ulevují nemocnicím od přeplněnosti kapacity akutních lůžek na JIP či ARO, což je v této době významnou pomocí lůžkovým zařízením,“ vysvětluje předsedkyně Fóra mobilních hospiců Monika Marková a dodává: „Právě pacienti domácích hospiců by bez našeho fungování byli hospitalizování na akutních lůžkách.“

Domácí hospice fungovaly za ztížených podmínek. „Dvě třetiny organizací zaznamenaly výpadek externistů a jedna třetina našich domácích hospiců se potýkala s nepřítomností zaměstnanců v důsledku nařízené karantény nebo nutné péče o členy rodiny,“ popisuje situaci Monika Marková. „Aby výpadky zaměstnanců neměly dopad na péči o pacienty, museli ostatní zaměstnanci pracovat více hodin a s mnohonásobně větším nasazením, proto si zaslouží mimořádné odměny za svoje nasazení i zvýšené riziko nákazy covid-19,“ doplňuje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika.

Na odměny zaměstnanců nemají domácí hospice vlastní prostředky. Téměř všech organizací se dotkly zvýšené náklady v souvislosti s epidemií covid-19 a řada organizací již zaznamenala významné výpadky finančních darů. „Zvýšené náklady jsou spojené se zabezpečením ochrany pracovníků i pacientů a odráží se v nich nárůst cen ochranných pomůcek i léků,“ vysvětluje komplikovanou situaci Ludmila Kučerová a říká: „Abychom se i nadále mohli starat o umírající pacienty a jejich rodiny, musíme zajistit bezpečnost našich zdravotníků a podpořit je. Věříme, že toto je priorita i Ministerstva zdravotnictví.“

Kontakt pro novináře:
Mgr. Monika Marková, monika.markova@mobilnihospice.cz, tel. 604 118 985
Bc. Ludmila Kučerová, Dis., ludmila.kucerova@charita.cz, tel. 731 433 121

Fórum mobilních hospiců zastřešuje 39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. K dispozici je interní průzkum mapující dopady jarní pandemické situace na fungování mobilních hospiců.
www.mobilnihospice.cz

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb, která aktuálně provozuje 16 středisek mobilní specializované paliativní péče.
www.charita.cz

 

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj