Církve a jejich neziskovky se osvědčily v době koronakrize
24. června 2020 Tiskové zprávy

Církve a jejich neziskovky se osvědčily v době koronakrize

Setkání s novináři se konalo v Ústředí Českobratrské církve evangelické v Praze 1. Jeho cílem bylo představit hlavní aktivity církví a jejich humanitárních a dobročinných organizací, které pomáhaly a stále pomáhají v době koronavirové pandemie lidem v nouzi a potřebným.

Nesmírně pestrá, taková je činnost církví a jimi zřízených neziskových organizací v čase ohrožení epidemií nemoci covid-19. Podle generálního sekretáře Ekumenické rady církví Petra Jana Vinše tím církve dokázaly, že zvládají koordinaci ve vzájemné shodě a umí postupovat i ve velmi nepřehledné situaci. Jeho slova zazněla na setkání s novináři, které se pod názvem Úloha a pomoc církví v době koronaviru konalo 22. června. A zástupci Charity Česká republika, Adry a Diakonií byli při tom.

Církve se věnovaly zajištění bohoslužeb a pomoci a péči o lidi v nouzi a to za pomoci moderních technologií jako je počítač, chytrý telefon a tablet, prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Kromě toho ale prostým lidským zájmem a povzbuzením: telefonátem či zasláním duchovního textu. Mnohdy také prakticky: donáškou léků a nákupů.

Řada kněží (a také dva biskupové) nabídli duchovní pomoc po telefonu. Snad ve všech církevních společenstvích a neziskovkách vznikly krizové štáby, ve velkém se šily ochranné roušky anebo vyráběly jiné ochranné prostředky. Farníci od sv. Gotharda v Praze 6 se střídali v dobrovolných směnách při montáži ochranných masek na pražské ČVUT (a jiní z farnosti směně dováželi jídlo). „Jsem hrdý na lidi, kteří přišli pomáhat,“ řekl P. Miloše Szabó, farář z pražské Bubenče.

V dobrovolníky se proměnili také někteří zaměstnanci, když Charita musela kvůli vládnímu nařízení uvolnit část kapacit a některá svá zařízení zavřít. „Pečovatelky ještě dvě hodiny po šichtě volaly svým klientům domů, aby je povzbudily. A někteří pracovníci se dostali ke svým klientům ‚převlečení‘ za dobrovolníky,“ uvedla Simona Juračková z Charity Česká republika.

Charita vyhlásila rovněž Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!, pro lidi, kterým situace kolem covid-19 výrazně zkomplikovala život a hrozilo, že kvůli ztrátě zaměstnání, zpoždění dávek či uzavření úřadů upadnou do dluhů a těžkých problémů. Jen za první dva měsíce jsme dokázali pomoct více než 90 lidem. 

V zařízeních pro seniory se dobrovolně nechávaly na týdny „zavřít“ celé směny personálu. To proto, aby klienty neohrozili zavlečením nemoci.

Co je důvodem takového nasazení? Živá společenství a řada ochotných, tvůrčích a obětavých lidí. Podle Martina Balcara z Českobratrské církve evangelické se pražský sbor U Salvátora proměnil ve „válečný stan“ se zásobou 900 litrů dezinfekce. Do práce se organizovaně pustilo rovněž 10 sborů Armády spásy, pro povzbuzení ducha zasílali biblické citáty. Romana Bélová ze Slezské diakonie přinesla ukázky týdeníku Vrabčákovo štěbetání, který začali vydávat a roznášet osamělým lidem. Kateřina Klasnová z Diakonie církve československé husitské hovořila o novém webu, na kterém streamovali bohoslužby.   

Každý jednotlivý zástupce organizace předvedl svou práci a všichni se shodli, že tato krizová zkušenost jim pomohla rychle se zorientovat, upevnit své týmy a současně přinesla i velkou naději v podobě vzájemné spolupráce.

Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba o 150 tisícům lidí, což je zhruba pětina celého objemu služeb v obou oblastech.

 

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj