Charita pro Ukrajinu: Rozmísťujeme statické pokladničky po celé republice
9. března 2022 Tiskové zprávy

Charita pro Ukrajinu: Rozmísťujeme statické pokladničky po celé republice

Pro pomoc Ukrajině využije Charita Česká republika osvědčený model Tříkrálové sbírky. Rozmístí kasičky na veřejně přístupných místech – úřadech, obchodech, informačních centrech a podobně.

Pokladničky či plastové boxy s pečetí místního obecního úřadu jsou dále opatřeny logem Charity nebo polepem sbírky „Charita pro Ukrajinu“.

Na 300 jednotlivých Charit využije sítě koordinátorů Tříkrálové sbírky. Peníze, které takto vybereme, doputují na sbírkové konto Charita pro Ukrajinu č. ú. 55660022/0800, variabilní symbol 104, vedené u České spořitelny. 

Pro zájemce o umístění kasičky a všechny, kteří chtějí vypomoci s umístěním pokladniček:

Budeme rádi, když kontaktujete nejbližší Charitu v místě svého bydliště či zaměstnání, nebo diecézní koordinátory Tříkrálové sbírky, jejichž aktuální seznam naleznete na webu Tříkrálové sbírky.

Charita Česká republika prostřednictvím partnerské ukrajinské Charity pomáhá obyvatelům zasaženým válkou. Poskytuje lidem na Ukrajině základní potřeby – vodu, jídlo, přístřeší i psychologickou pomoc. Krom přímé finanční pomoci Charita vypravuje na Ukrajinu i kamiony s materiální pomocí a pomáhá těm, kteří z Ukrajiny kvůli válce přicházejí do České republiky. Naše ukrajinská infolinka, jejíž pracovní doba byla dočasně rozšířena, poskytuje informace o možnostech ubytování a pomáhá s tlumočením. Ve spolupráci s jednotlivými Charitami v České republice pomáháme ukrajinským občanům najít ubytování a zajistit základní životní potřeby na nejbližší dobu.

Sbírka zatím není časově omezena, o novinkách vás budeme informovat. Děkujeme vám, že pomáháte spolu s námi!

Kontakt pro média:

Simona Cigánková
tisková mluvčí Charity Česká republika
e-mail: simona.cigankova@charita.cz
tel.: +420 703 124 688