Charita pro lidi na ulici: nikdo nesmí umrznout!
26. února 2018 Tiskové zprávy

Charita pro lidi na ulici: nikdo nesmí umrznout!

Současný příliv mrazivého počasí vážně ohrožuje zdraví a životy lidi bez domova. Proto tito častěji než v jiných obdobích hledají útočiště v denních centrech a v azylových domech. Charita s tím počítá a zavedla opatření, aby nikdo nemusel přes noc zůstat na ulici. Stávající kapacity k přenocování Charita navýšila o „teplé židle“ a prodlužuje také provozní hodiny denních center. A lidi bez domova také vyhledává v terénu a nabízí odbornou pomoc v poradnách.  

Kromě krátkodobého útulku a nabídky teplého pití a jídla lidem na okraji nabízíme poradenskou pomoc, jak se odrazit ode dna. A také sami vyhledáváme bezdomovce v terénu.  

Příchod mrazů nás nezaskočil, zní z azylových domů a nízkoprahových center, které Charita provozuje v řadě větších měst po celé České republice.


Teplá židle k přenocování

Tzv. „teplé židle“ mají k dispozici od prosince do března v Chebu. Nouzové opatření zavedli pro dny a noci, kdy teploty běžně padají pod pět stupňů pod nulou. „Pokud k nám tedy přijde člověk, který nemá prostředky k uhrazení služby, nebo nadýchá více než je přípustné množství alkoholu v krvi anebo přijde v době, kdy je zaplněna kapacita naší služby v prostorách Azylového domu Cheb nebo Noclehárny Cheb, neodmítneme ho,“ upřesňuje vedoucí služeb Ondřej Špendlíček. „Co se týká Nízkoprahového denního centra, zde mohou uživatelé setrvávat ve službě déle, než stanovují pravidla služby, aby se mrazu co nejvíce vyhnuli.“

Noclehárny a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova na Olomoucku jsou plné. „Zájem je stále značný, příchozí však neodmítáme,“ říká Petr Prinz, vedoucí Střediska Samaritán Charity Olomouc.

Letos bude prodloužena provozní doba Nízkoprahového denního centra, které je otevřené i přes noc, až do poloviny března (většinou končí v únoru). Toto centrum má kapacitu 30 lidí, mnohdy nechávají charitní pracovníci uvnitř i 40 lidí.

Značný zájem o charitní noclehárny na Olomoucku však přetrvával i při dosavadním donedávna celkem mírném zimním počasí, kdy přicházelo ve srovnání s předchozími roky více lidí. Podle zaměstnanců je to dáno tím, že spousta z nich má zdravotní problémy a ty se zimou zhoršují, proto vyhledávají pomoc.

Službu „teplé židle“ nabízí například také Charita Šternberk. V zimě tam mohou přijít lidé ukrýt před mrazem, zahřejí se teplou polévkou polévkou a čajem. Podívají se na televizi a mají i možnost přístupu k internetu. Z deseti volných míst však v průměru zaplní jen čtyři. V domově jsou přísní na přítomnost alkoholu. Mnozí lidé totiž míří do tohoto útočiště i přesto, že nedodrží pravidla a konzumují alkohol přes míru, která je povolena.


Vstříc i těm, kdo nepřijdou

V Domově sv. Františka v Plzni nastavili vzhledem k mrazům „lehce benevolentnější“ režim, co se týče alkoholu. „Pokud bychom někoho nepřijali kvůli silné opilosti, vždy k tomu budeme volat strážníky Městské policie a žádat o odvoz na záchytku,“ upřesňuje Džemal Gërbani, vedoucí Domova.

„Díky dotaci od Magistrátu města Plzně od pondělí 27. února zaplatíme přibližně deseti klientům ze tří desítek těch, kteří k nám chodí nocovat na ‚teplou židli‘, ubytování v komerční ubytovně. Abychom vytvořili prostor pro případné přijímání dalších uchazečů o nocleh,“ říká pan Gërbani.

V Plzni také vycházejí vstříc bezdomovcům v terénu, kteří se sami ohřát ani najíst nepřijdou. „Po dobu trvání mrazů budeme v rámci Terénního programu intenzivněji nabízet bezdomovcům, kteří zůstávají ze svého rozhodnutí na ulici, teplé oblečení a přikrývky,“ uzavírá Džemal Gërbani.

Do terénu vyrážejí také v Ústí nad Labem. „Rozšířili jsme terénní práci, nosíme sebou v termoskách horký čaj a svačiny a lidem v nouzi předáváme informace o našich službách," říká Vendula Krištofová, vedoucí Domu Samaritán Oblastní charity Ústí nad Labem.

V rámci ústecké Noclehárny Samaritán pro muže a ženy poskytují také „krizové židle“, tedy sezení přes noc ve společenské místnosti a to zdarma. Nízkoprahové denní centrum, které má běžně otevírací dobu s přestávkami, otevřeli po celý den. „Taktéž jsme zásobeni dostatkem potravinové pomoci, denně nabízíme čerstvou horkou polévku,“ doplňuje Vendula Krištofová.

„S ohledem na chladné zimní počasí máme od počátku února do odvolání v Charitním domě sv. Benedikta Labre otevřeno nízkoprahové noční zimní centrum. K dispozici jsou pro případ potřeby i volné židle v Charitním domě sv. Františka – noclehárně,“ říká Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Charita Bohumín od konce února rozšířila provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a Noclehárna sv. Martina na celodenní.

Charita Nový Jičín rozšířila otevírací dobu nízkoprahového denního centra tak, aby jeho ranní otevření navazovalo na uzavírací hodinu noclehárny. Klienti tak mohou přebývat v Charitním domě po celý den s výjimkou dvou podvečerních hodin, které zbývají do večerního otevření noclehárny. Pro klienty je k dispozici čaj, polévka či teplé jídlo, uvařené samotnými klienty. Teplé oblečení je možné si doplnit z charitního šatníku.

Arcidiecézní charita Praha se podílí na provozu krizové noclehárny v Praze-Michli. Její kapacita je 120 lůžek a několik lůžek bylo v uplynulých dnech ještě přidáno. Zatímco během ledna a většiny února přicházelo v průměru 100 osob denně, při velkých mrazech se číslo zvýšilo na 120.

V Praze fungují další dvě krizové noclehárny. Spolu s trvalými noclehárnami, které jsou otevřeny celoročně, jsou propojeny centrálním dispečinkem. Předávají si neustále informace o volných kapacitách,aby žádný zájemce o nocleh nemusel přežít noc na ulici.

Arcidiecézní charita Praha je připravena ještě dále rozšíit služby.Nízkoprahové denní centrum v Pernerově ulici může být v případě potřeby otevřeno i v noci, aby zde lidé mohli přenocovat na "teplé židli".

Chatrč ve vyloučené lokalitě v Ostavě. Snímek Ivo Křížek
V mrazech už jde o leckdy život. Chatrč ve vyloučené lokalitě v Ostravě. Snímek Ivo Křížka


Charitní kapacity

Azylové domy provozované sítí místních Charit nalezneme ve větších městech, jako je Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem, ale také například v Berouně, Brandýse nad Labem, Břeclavi, Chebu, Oseku u Duchcova, Otrokovicích, Třebíči či jihočeském Záblatí.

Celkem jde o 23 azylových domů pro muže a ženy bez domova. V roce 2016 v nich poskytla zázemí více než 1 600 uživatelům.

K dispozici má Charita také 28 nízkoprahových denních center, 67 odborných poraden a také 81 šatníků. Ke službám sociální prevence patří také 40 charitních domů pro matky s dětmi v tísni.

Podpora lidem bez domova

Podpořit služby pro lidi bez domova můžete darem na účet 44665522/0800 u České spořitelny pod variabilním symbolem 902.