Pomoc obětem bejrútské exploze: Ta solidarita je ohromující, říká charitní pracovnice Nadiya
19. srpna 2020 Ze zahraničí

Pomoc obětem bejrútské exploze: Ta solidarita je ohromující, říká charitní pracovnice Nadiya

V okamžiku ničivého výbuchu v hustě obydlené oblasti Bejrútu byla šestadvacetiletá Nadiya Ibrahim naštěstí v bezpečné vzdálenosti ve svém rodném městě Machghara, vzdáleném asi 80 kilometrů od libanonské metropole. „Měla jsem velké štěstí, že jsem tady v tu chvíli nebyla. Naše kancelář v Bejrútu byla hodně poškozená, ale už se nám to tu podařilo uklidit a závady opravit. Když ale stojíte venku, uprostřed toho všeho zmaru, je to mnohem horší,“ říká pracovnice Charity Švýcarsko, jejíž činnost stejně jako práci všech našich ostatních kolegů z celého světa připomíná dnešní svátek – Světový den humanitárních pracovníků.

Mnoho lidí nemělo takové štěstí jako vy. Co jste viděla na místě tragédie?
Obrazy zkázy jsou ve všech médiích, ale mohu vás ujistit, že skutečnost je mnohem horší. Ačkoli se už podařilo odstranit spoustu sutin a trosek, rozsah zkázy je zkrátka šokující.

Bejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoJak se Bejrúťané vypořádávají s následky exploze?
Lidé jsou vyčerpaní a je tu hodně beznaděje. Libanon se potácel v ekonomické krizi, kterou zhoršila pandemie nemoci covid-19, politická situace dosáhla svého dna – a nyní přišlo tohle. Letos prožijeme asi nejhorší rok v historii Libanonu. Viděla jsem lidi, kteří naložili svůj majetek do auta a odjeli hledat útočiště jinam; ti už se naděje vzdali.

Vidíte v těchto temných dnech i nějaký náznak naděje?
To, že do Bejrútu teď přicházejí pomáhat lidé z celého světa, naši naději posiluje. Jedna dobrovolnice mi řekla, že má těžce nemocnou matku a bylo pro ni těžké ji opustit, ale stejně přijela, aby obětem exploze pomohla. Ta solidarita je ohromující a temnotu kolem nás rozhodně rozjasňuje.

Vnímáte i mezinárodní podporu a solidaritu s Bejrútem?
Samozřejmě, a je to úžasné. Kromě místních týmů, které začaly okamžitě poskytovat lidem potraviny, vodu, oblečení, léky a také psychosociální pomoc, dostáváme množství pomoci ze zahraničí. Za tuto solidaritu jsme velice vděční a v této složité době je to pro nás opravdu úleva. Bohužel se nemůžeme spolehnout na vlastní vládu, a tak je dojemné vědět, že tam venku jsou lidé, kteří jsou připraveni nás podpořit.

Bejrút, srpen 2020. Foto Charita Švýcarsko

Už jste zmínila, že v dnešním Libanonu je cítit velké politické napětí. Protestující vycházejí do ulic, aby protestovali proti korupci a nefunkční vládě. Mohly by tyto nepokoje nějak ovlivnit snahu pomoci?

Politická situace se opravdu zhoršuje každým dnem. Mezi protestujícími je možné pozorovat sektářské rozdíly, což je znepokojující, ale libanonské krize takhle probíhají. Někteří lidé je využívají k ještě většímu rozdělení společnosti. Prožili jsme dlouhou občanskou válku a nechceme tím projít znovu. Musíme se soustředit na rekonstrukci, neměli bychom se nechávat rozptylovat politikou.

 

Lidé se mohou obávat, že jejich příspěvky skončí ve špatných rukou. Co byste jim vzkázala?
Mohu dárce ujistit, že finanční pomoc dostanou místní i mezinárodní humanitární organizace, které udělají vše, co budou moci, aby pomohly obětem co nejefektivněji a nejzodpovědněji. Peníze zaplatí opravy a lidem poskytneme hotovost na pokrytí základních potřeb.

Bejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoExistují ještě nějaké další výzvy, kterým čelí humanitární pracovníci v Bejrútu?
Právě teď je situace na místě chaotická, někde působí příliš mnoho dobrovolníků, jinde chybějí. Musíme se proto zaměřit na lepší koordinaci nasazení dobrovolníků, už jen kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Často je žene naléhavá potřeba pomáhat, ale zapomínají na nutná bezpečností opatření. Viděla jsem lidi, kteří strhávali zdi, aniž se zamysleli nad následky. Navíc tu nejsou vidět žádné bezpečnostní složky, které by zajišťovaly pořádek a ochranu lidí v této oblasti.

Jako pracovnice humanitárního programu Charity Švýcarsko budete v následujících týdnech spolupracovat s Charitou Libanon a Cordaid na zajištění pomoci obětem exploze. Čemu přesně se budete věnovat?
V rámci okamžité krizové pomoci začala Charita Libanon poskytovat lidem vodu, jídlo, léky, přístřeší a psychosociální podporu. My jim budeme pomáhat z hlediska dlouhodobější perspektivy. Až 300 tisíc lidí například přišlo o domov, a tak jim zajistíme peníze na opravy a také hotovost na pokrytí základních potřeb.

Zdroj: Cordaid

Pomoci můžete i vy – prostřednictvím naší veřejné sbírky Charita pro Libanon: jakákoli částka zaslaná na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129 může alespoň trochu ulehčit situaci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou, o živitele rodiny nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní. Dokazuje to ostatně částka 1 milion 400 tisíc Kč, kterou už převážně drobní dárci poslali ve prospěch sbírky k dnešnímu dni.

Darujte hned

Můžete také přispět jednorázovou DMS

na číslo 87 777

ve tvaru
DMS  CHARITASVET  30,  60 nebo 90

lbn lbn

Jakou formu má naše pomoc Libanonu

Charita Česká republika už přispěla na okamžitou pomoc, kterou na místě poskytuje Charita Libanon zejména zajišťuje jídlo a základní potřeby pro ty nejpostiženější, ale také zdravotní pomoc včetně nákupu potřebných léků. Pracovníci a dobrovolníci Charity pomáhají odklízet trosky a uklízet zasažené domy. Kromě toho naše Charita připravuje dlouhodobější projekt, na němž budeme spolupracovat s Charitou Švýcarsko a dalšími charitními organizacemi. Během následujících měsíců podpoříme zejména z prostředků vybraných formou veřejné sbírky Charita pro Libanon opravu poničených domů a bytů a těm nejzranitelnějším pomůžeme s nákupem jídla, přikrývek a dalšího vybavení. V obou případech jdou peníze z České republiky přímo neziskovým organizacím v místě neštěstí a režijní náklady nepřesáhnou podle zákona o veřejných sbírkách 5 procent.

Jak můžete pomoci vy

Naše sbírka Charita pro Libanon sestává z darů mnoha drobných dárců, kteří pošlou na účet třeba 20 korun, případně pošlou dárcovskou SMS (ta nejnižší je za 30 Kč); když se tyto zdánlivě „malé“ dary sečtou, bývá z toho na konci ohromující suma... Přesto chápeme, že ne každý dobrý člověk disponuje finančními prostředky, které může postrádat, a proto jsme vděčni za každou nabídku. Charita Česká republika bohužel nemá možnost transportovat do Libanonu věcné dary, proto shromažďuje peníze a prostřednictvím partnerských organizací bude financovat pomoc přímo v místě. Pokud chcete nabídnout oblečení, deky a podobně, i tyto dary určitě najdou využití – ovšem doma, v České republice. Můžete zkvalitnit život lidem bez domova, v obtížné situaci, maminkám s dětmi v azylových domech a podobně. Když se obrátíte na nejbližší Charitu v místě vašeho bydliště, určitě vám poradí, jak nejlépe s vaším darem naložit. Adresář Charit najdete na našem webu www.charita.cz.