Charitní organizace připravily projekt první fáze pomoci postiženým rodinám v Bejrútu
19. srpna 2020 Ze zahraničí

Charitní organizace připravily projekt první fáze pomoci postiženým rodinám v Bejrútu

Projekt na pomoc obětem exploze v Bejrútu, zaměřený na zajištění základních životních potřeb postižených rodin v nejbližších měsících, je v základních rysech hotov. Kromě dalších charitních organizací se na něm bude podílet i Charita Česká republika. Pomoc začne proudit lidem v nouzi na přelomu srpna a září.

Projekt pomůže rodinám postiženým následky exploze ve třech rovinách: poskytne jim peníze na opravy poškozených obydlí, na nákup základních potravin a dalších věcí denní potřeby a traumatizovaným lidem nabídne psychosociální pomoc. Zaměří se na existenčně ohrožené domácnosti, které by bez pomoci situaci nedokázaly zvládnout.

Odhadujeme, že se podaří rekonstruovat bydlení pro přibližně 840 rodin a téměř dvě stě z nich obdrží i finanční příspěvek na potraviny, hygienické potřeby a další nezbytné věci; předpokládáme, že zhruba třetina rodin bude kromě materiální pomoci potřebovat také nějakou formu psychosociální pomoci.

Projekt, který koordinuje Charita Švýcarsko ve spolupráci s kolegy z libanonské Charity, bude financován především díky dárcům, kteří přispívají na veřejné sbírky vyhlášené zapojenými charitními organizacemi ve Švýcarsku, Nizozemsku, Polsku a samozřejmě v České republice. Čeští dárci už k dnešnímu dni poukázali na konto veřejné sbírky Charita pro Libanon více než 1 milion 400 tisíc Kč – děkujeme!

Bejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita ŠvýcarskoBejrút, srpen 2020. Foto Charita Švýcarsko

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel.: 296 243 330 E-mail: 0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r