Charita pro Libanon: Opravy domů i dodávky potravin v Bejrútu
24. září 2020 Ze zahraničí

Charita pro Libanon: Opravy domů i dodávky potravin v Bejrútu

V srpnu otřásla ničivá exploze libanonským Bejrútem a zasáhla do životů stovek tisíc lidí. Charita Česká republika ihned poslala na pomoc přes 260 tisíc korun z krizového fondu a vyhlásila veřejnou sbírku, ve které se vybralo přes 2 miliony korun. Všem dárcům velmi děkujeme za rychlou pomoc obětem.  

Po výbuchu v bejrútském přístavu na začátku srpna přišlo o střechu nad hlavou přes 300 000 lidí, více než 6 500 jich bylo zraněno a téměř 200 obyvatel zemřeloSituaci navíc komplikuje fakt, že se Libanon potýká s hlubokou ekonomickou krizí, politickou nestabilitou a rostoucími počty nakažených koronavirem. 

Okamžitá pomoc 

Bezprostředně po tragédii jsme společně s Charitami z jiných zemí přispěli na okamžitou pomoc z našeho krizového fondu, který je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky). Peníze byly použity na ošetření raněnýchzajištění potravinoblečení a hygienických potřeb. Důležitá byla také psychologická podpora pro lidi zasažené výbuchem. Veškeré humanitární aktivity v oblasti koordinovala libanonská Charita. 

Jak vypadala pomoc na místě v číslech? 

  • Rozdalo se přes 3 700 balíčků se základními potravinami a 44 500 hotových jídel. 
  • První pomoc byla poskytnuta pro 507 raněných a dalších 8 700 lidí obdrželo potřebné léky. 
  • Psychologové poskytli pomoc 130 obyvatelům. 
  • S pomocí mladých dobrovolníků byly odklizeny škody ve 644 domech. 
  • V srpnu poskytla Charita Libanon pomoc více než 64 500 lidem zasaženým explozí. 

Postupný návrat do normálního života 

Souběžně s okamžitou podporou se také rozběhly přípravy plánu na dlouhodobější pomocCílem je, aby se lidé zasažení tragédií postavili znovu na vlastní nohy. Právě na to půjdou peníze od českých dárců. Zaměříme se především na opravy zničených domů, příspěvky na jídlo a psychosociální pomoc obyvatelům, kteří se vyrovnávají s traumatickým zážitkem. 

Tyto práce budou trvat do dubna 2021. Charita Česká republika na něm spolupracuje s Charitou Švýcarsko, Charitou Libanon a dalšími evropskými charitami. Mezi naše hlavní cíle patří: 

  • 840 rodinám poskytneme peníze k opravě domů a bytů 
  • 565 rodin obdrží peníze na pokrytí základních potřeb jako je jídlo, léky nebo oblečení na dobu tří měsíců 
  • 200 lidem bude poskytnuto psychologické poradenství 
  • 250 dětí se zúčastní volnočasových aktivit, kde jim bude poskytnuta psychologická podpora 

Velmi rádi bychom poděkovali všem, kteří na sbírku pro Libanon přispěliI díky vaší pomoci má život v Bejrútu šanci se zase vrátit do normálu.  

Více se o sbírce dozvíte na naší webové stránce Charita pro Libanon

Stále je možné přispívat na sbírkový účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, VS 129. 

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:  

DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 či DMS CHARITASVET 90