Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci
8. března 2022 Z domova

Ženy jsou pro Charitu nepostradatelné. Patří jim veliký dík za usilovnou práci

Bezmála padesát let je 8. březen oficiálně uznán Organizací spojených národů jako den mezinárodní solidarity žen, den boje za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. Po celém světě se však slaví daleko déle a v každé době má svůj aktuální význam, třeba trochu jiný než byl ten prvotní.

Svátek vzniknul jako připomínka původní iniciativy socialistických organizací v době před první světovou válkou, která usilovala o volební právo žen, o zrovnoprávnění a emancipaci pracujících, a vůbec poprvé se slavil 19. března 1911 v Dánsku, Německu, Rakousko-Uhersku a Švýcarsku. V roce 1921 pak bylo rozhodnutím druhé mezinárodní konference komunistických žen v Moskvě jeho datum stanoveno na 8. března. A od roku 1975 má status mezinárodně uznávaného svátku.

Přestože byl tento svátek po druhé světové válce silně zpolitizovaný a degradoval na soudružskou oslavu s chlebíčky, vodkou a rudými karafiáty, daří se ho v posledních letech od tohoto stigmatu očistit a navrátit mu původní smysl. Totiž připomínku toho, že svoboda a vymahatelnost práva nejsou zcela samozřejmé a že je stále třeba o ně usilovat. Tento den je ale také oslavou žen a jejich síly a poklonou všem, kteří jim v jejich úsilí pomáhají.

Podpořte ukrajinské ženy prostřednictvím naší sbírky

Většinu zaměstnanců Charity tvoří ženy, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za skvělou práci, kterou každodenně odvádí. Naše díky a obdiv patří také ukrajinským ženám, které ani v této vyhrocené době neztrácí odvahu a sílu, ať již uprostřed bojů na Ukrajině, anebo na prahu nejisté existence v zahraničí, kde našly se svými dětmi dočasný azyl.

Kam dál?