Zdravotní sestry Charity jednaly o nedostatku personálu. Návrh řešení předají ministerstvu
7. října 2021 Z domova

Zdravotní sestry Charity jednaly o nedostatku personálu. Návrh řešení předají ministerstvu

Alarmující nedostatek zdravotníků napříč celou naší republikou, legislativní překážky, které znesnadňují řešení této situace, ale také analýza toho, proč tomu tak je a jaká východiska se nabízejí, byly hlavním tématem Kulatého stolu, u něhož se setkaly zástupci organizací Qualitas Optima 2020 a Gratia futurum 913. Setkání odborníků se uskutečnilo v polovině září v pražském hotelu Marianeum a v tomto složení se konalo vůbec poprvé.

Účastníci se shodli na tom, že navzdory znepokojivé situaci existují možnosti, jak stav služeb na zdravotně-sociálním pomezí řešit, a to nejen aktuálně nyní, ale především do budoucna. „Vzniklé podněty nyní interně upřesňujeme a budeme dál jednat o řešení s Ministerstvem zdravotnictví,“ upřesnila Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika a jedna ze zakladatelek společnosti Qualitas Optima 2020. Další setkání bude podle jejích slov zřejmě na konferenci GF 913 v Teplicích v lednu příštího roku.

Organizace Qualitas Optima 2020 je profesní odborná společnost nelékařských zdravotnických pracovníků Charity Česká republika.

Odborná společnost Gratia futurum 913 sdružuje zástupce právnických osob - poskytovatelů sociálních služeb a zároveň jednotlivce, jimž situace v oblasti financování zdravotní péče v sociálních službách není lhostejná.